Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Estlandweg 10 in Nieuwdorp

De gemeente heeft op 8 december 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer HZ_WABO-2022-1002 voor een Omgevingsvergunning op locatie Estlandweg 10 in Nieuwdorp te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met cvp@borsele.nl of telefoonnummer: 0113-238383.

Naar boven