Ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2, het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerpomgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadscentr2-B001; en

 • 2.

  het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden; en

 • 3.

  de ontwerpomgevingsvergunning (nummer OLO-6800213) liggen ter inzage.

Het plan gaat over de locatie die ligt tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan nabij het Raadhuisplein

Het plangebied omvat het Apriscoterrein gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan (ter hoogte van het Raadhuisplein) en een aanliggende strook grond aan de zijde van de Prins Hendriklaan, in Hoofddorp. Hier wordt de bouw voorzien van een gebouw met maximaal 280 appartementen, een inpandige parkeergarage en op de begane grond detailhandel en horeca (met aansluitend terras).

Het besluit hogere waarden is nodig vanwege het geluid

Voor een groot aantal appartementen is een hogere waarde voor geluid nodig. De geluidsbelasting door het verkeer op de Kruisweg is op die appartementen hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorgenomen hogere waarden liggen tussen 49 dB en 60 dB.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning gaat over Kruisweg 624 t/m 628, Nieuweweg 50-52, Nieuweweg 60 t/m 520, Prins Hendriklaan 2 t/m 6 in Hoofddorp

Op 22 april 2022 (nummer OLO-6800213) is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend op locatie Kruisweg 624 t/m 628, Nieuweweg 50-52, Nieuweweg 60 t/m 520, Prins Hendriklaan 2 t/m 6 in Hoofddorp.

De aanvraag gaat over het bouwen van 280 appartementen, een inpandige parkeergarage en op de begane grond detailhandel en horeca (met aansluitend terras).

 

U kunt de stukken inzien

 • 1.

  Op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0394.BPGhfdstadscentr2-B001. Hier vindt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken.

 • 2.

  Het ontwerpbesluit hogere waarden is als bijlage opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

 • 3.

  Via www.loket.odnzkg.nl, via de knop ‘lijst actuele bekendmakingen’ onderaan de pagina. Hier vindt u de stukken van de ontwerpomgevingsvergunning.

 • 4.

  Op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

De inzageperiode begint op 15 december 2022 en duurt zes weken.

Iedereen kan een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

Op het ontwerpbestemmingsplan:

 • 1.

  Digitaal: vul het formulier in op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dit werkt met DigiD of eHerkenning. Het kan niet per e-mail.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het bestemmingsplan in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Op de ontwerpomgevingsvergunning:

 • 1.

  Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet het OLO-nummer OLO-6800213 in de brief.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het raadhuis te Hoofddorp. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Alleen belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarden 

Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal: stuur een email met als bijlage uw zienswijze (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.

 • 2.

  Schriftelijk: stuur een brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

 • 3.

  Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

 

 

 

 

 

 

Naar boven