Ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het terrein aan de Nieuweweg/ Kruisweg/Prins Hendriklaan in Hoofddorp

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken het volgende bekend:

het ontwerpbesluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het terrein aan de Nieuweweg/ Kruisweg/Prins Hendriklaan in Hoofddorp ligt ter inzage.

 •  

  Het ontwerpbesluit gaat over het parkeerterrein tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp

  Dit terrein (ter hoogte van het Raadhuisplein) staat ook wel bekend als het ‘Apriscoterrein’. De onttrekking aan de openbaarheid is nodig om de bouw van een gebouw met appartementen op dit terrein mogelijk te maken.

  U kunt de stukken inzien

  Op afspraak is het ontwerpbesluit in te zien in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

  Het ontwerpbesluit is ook als bijlage bij deze bekendmaking gevoegd.

  De inzageperiode begint op 15 december 2022 en duurt zes weken. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van het appartementengebouw zijn tegelijk met deze bekendmaking apart bekendgemaakt.

  Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit

  Dat moet binnen de genoemde inzageperiode. Het kan op de volgende manieren:

 

Stuur een e-mail met als bijlage uw zienswijze aan de gemeenteraad (ondertekend) naar info@haarlemmermeer.nl.

Schriftelijk: stuur een brief aan de gemeenteraad, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet de naam van het ontwerpbesluit in de brief.

Mondeling: op afspraak in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp (Taurusavenue 100), op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852.

Juridische achtergrond

Het besluit wordt genomen op grond van artikel 9 van de Wegenwet.

 

Naar boven