Gemeente Oldambt, ingediende aanvraag omgevingsvergunning, milieuneutraal wijzigen inrichting, Provincialeweg 16A, 9944 TB Nieuwolda

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wabo):

 

-08/12/2022, milieuneutraal wijzigen inrichting, Provincialeweg 16A, 9944 TB Nieuwolda.

 

De aanvragen wordt gepubliceerd om een ieder vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inbrengen van bezwaren is op dit moment niet mogelijk.

 

Ter inzage liggende stukken:

 

Tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Winschoten liggen de stukken ter inzage. Voor nadere informatie en voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u bellen (0597) 48 20 00. Tegen betaling van de kosten kan een ieder een kopie van deze stukken krijgen. Digitaal opvragen van stukken kan via info@gemeente-oldambt.nl. Ook voor het digitaal toesturen van stukken worden kosten in rekening gebracht.

De ter inzage liggende stukken t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning (ingediende, beschikte en besluiten) zijn alleen in te zien en worden niet toegezonden.

 

Winschoten, 14 december 2022

 

Naar boven