Toestemming voor het plaatsen van een carport aan Erve Timmerman 24 te Zenderen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te verlenen:

Voor: het plaatsen van een carport

Locatie: Erve Timmerman 24 te Zenderen

Datum verzending: 7 december 2022

Inzage

Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van verzending gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

De stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Als u stukken wilt inzien kunt u een afspraak maken, 074-2658686 of u kunt een e-mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.

In plaats daarvan kunt u een mail sturen naar info@borne.nl met de naam van het document dat u wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf versie van het door u opgevraagde document.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen deze besluiten. U kunt tot uiterlijk zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle.

Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven