Kennisgeving aanvraag Omgevingsvergunning 2022-002592, Wagenmakerstraat 19, 2984BD Ridderkerk, het wijzigen van het bestemmingsplan

Op 7 december 2022 is een aanvraag Omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het bestemmingsplan, veranderen van activiteiten locatie Wagenmakerstraat 19, 2984BD Ridderkerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-002592.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente ridderkerk via email vth@bar-organisatie.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van ridderkerk.

Naar boven