VERLEENDE AANVRAGEN VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING

Dorpsvereniging Munnikenslag, het houden van het evenement ‘Kerstwandeling 2022’ door Rouveen op zaterdag 17 december 2022 (verzonden 8 december 2022/Z43320)

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet

Naar boven