Kennisgeving besluit op aanvraag alcoholwetvergunning Idzardaweg 47 te Ter Idzard

De gemeente heeft op 6 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer DHV-2022-2317 voor een alcoholwetvergunning op de locatie Idzardaweg 47 te Ter Idzard. De vergunning is verleend. Het besluit betreft:

aanvraag alcoholwetvergunning

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 6 december 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 7 december 2022 en bedraagt 6 weken. Meer informatie kunt u vinden op onze website (www.weststellingwerf.nl) Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 140561 of info@weststellingwerf.nl.

Naar boven