het aanvragen van een kennisgeving incidentele festiviteit 'Bedrijfsfeest' op 16 december 2022 in Baarland - HZ_KIF-2022-1366

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar.

De volgende melding is binnengekomen:

  • het aanvragen van een kennisgeving incidentele festiviteit 'Bedrijfsfeest' op 16 december 2022 in Baarland op het volgende adres: Zeedijk 7 in Baarland.

 

 

Naar boven