Besluit aanvraag omgevingsvergunning Kempischebaan 194 5552KE Valkenswaard buiten behandeling stellen

 

De gemeente heeft op 07-12-2022 het besluit genomen om de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-293378 buiten behandeling te laten.

De zaak betreft locatie Kempischebaan 194 5552KE Valkenswaard en heeft de omschrijving "vervangen kozijnen ".

Indien u belanghebbende kunt u bezwaar maken tegen dit besluit.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op  8 december 2022 en duurt 6 weken .

U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Valkenswaard, postbus 10.001, 5550 GA Valkenswaard. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaaknummer.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Naar boven