Magistratenlaan 54-Verlengen beslistermijn-Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: Magistratenlaan 54, 5223 MD 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het wijziging bestemmingsplan

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079614373902

Uiterste beslisdatum: 23 januari 2023

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven