Toestemming voor Carnavalsactiviteiten in de tent aan Oranjeplein te Mariahout

Verleende evenementenvergunning

  • -

    Carnavalsactiviteiten in tent op het Oranjeplein in Mariahout

    Deze activiteiten worden gehouden op: 17 februari 2023 van 19.00 – 2.00 uur; 18 februari 2023 van 19.00 – 2.00 uur; 19 februari 2023 van 13.00 – 1.00 uur; 20 februari 2023 van 13.00 – 1.00 uur; 21 februari 2023 van 13.00 – 1.00 uur. (Verzonden op 29 november 2022).  

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na het verzenden van de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, afdeling bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven