Kennisgeving Criteria voor uitgifte van gemeentegroen in Ermelo

Op 3 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ermelo de notitie ‘Criteria voor uitgifte van gemeentegroen’ vastgesteld. Deze notitie dient er beantwoording van de motie 374 ‘Motie Groenvisie Snippergroen’ van CDA, CU en SGP. Deze kennisgeving beoogt een betere vindbaarheid van de notitie voor de burger. De notitie is als externe bijlage bij deze kennisgeving opgenomen.

Naar boven