Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Stoelenmatter 25 te Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwe aanvraag

Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Stoelenmatter 25

bouwen vrijstaande woning

bouwen, planologisch afwijken

17 november 2022

U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) op telefoonnummer 14 078.

Naar boven