Gemeente Castricum, verleende alcohol - en terrasvergunning Castricum City Projects BV (Tasca), Bakkerspleintje 26 in Castricum, verzenddatum 6 december 2022 (Z22 091349)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met de gemeente op te nemen. De vergunningverlener neemt dan samen met u het besluit door.

Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Stuur uw bezwaarschrift aan de burgemeester.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- de datum;

- uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift bij de rechtbank in behandeling is.

Kunt u een beslissing op uw beroepschrift niet afwachten, omdat er spoed noodzakelijk is? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee kan de rechter de werking van het besluit uitstellen.

Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een beroepschrift hebt ingediend.

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen.

 

U vraagt een voorlopige voorziening schriftelijk aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Holland.

Naar boven