Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Schiestraat 36, 2987CV Ridderkerk - 2022-001994, het wijzigen van het raamkozijn aan de voorgevel

De gemeente heeft op 2 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001994 voor het wijzigen van het raamkozijn aan de voorgevel op locatie Schiestraat 36, 2987CV Ridderkerk. De vergunning is verleend.

 

Inzien

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de besluitdatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 december 2022 en bedraagt 6 weken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.ridderkerk.nl/bezwaar-maken.

Naar boven