Kennisgeving besluit op aanvraag Evenementenvergunning Vriezenveenseweg 57

De gemeente heeft op 29 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag Evenementenvergunning voor Valentijncross op 11 februari 2023 op locatie Vriezenveenseweg 57. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van een Evenement

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer Z2022-00000257.

U kunt een afspraak maken via https://afspraken.wierden.nl/ of telefonisch via 0546-580838.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren. Uiterlijk op 18 januari 2023 moet uw bezwaar door ons ontvangen zijn. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.

Naar boven