Gemeente Bergen, verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Duingebied Bergen, nabij het Langevlak, kadastrale sectie G, nrs. 8, 9, 88, 298 en 523 in Bergen (NH), het kappen van 16,2 ha naaldbos, verzenddatum 16 november 2022 (Z22 096658)

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en hierop eventueel bezwaar indienen.

 

Naar boven