Gemeente Bergen, verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Westerweg 2 in Bergen (NH), het vergroten van de woning, het wijzigen van de kozijnindeling en vervangen kozijnen, verzenddatum 28 november 2022 (Z22 095512)

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en hierop eventueel bezwaar indienen.

 

Naar boven