Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Piet Boendermakerweg 25 in Bergen (NH), het kappen van twaalf iepen, datum ontvangst 30 november 2022 (Z22 102278)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven