Kennisgeving verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning Grote Maatweg 54, 7642VE Wierden

De gemeente heeft op 2 december 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw en het verbouwen van de woning op locatie Grote Maatweg 54, 7642VE Wierden te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwen

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838. Het besluit is geregistreerd onder nummer Z2022-00000025.

Naar boven