Verleende omgevingsvergunning voor Merellaan 5 5561TK Riethoven, een aanlegvergunning voor het kappen van bomen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk heeft een omgevingsvergunning verleend.

Zaaknummer: 1724540

Locatie: Merellaan 5 5561TK Riethoven, [RHV00D01236] Riethoven D 1236

Omschrijving: een aanlegvergunning voor het kappen van bomen

Het besluit is verzonden op 05-12-2022. U kunt het besluit vanaf de dag na verzending zes weken lang op het gemeentehuis inzien.

 

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? Als u belanghebbende bent, dan kunt u bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

De termijn voor het maken van bezwaar start de dag na verzending van het besluit en duurt zes weken.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de redenen waarom u bezwaar maakt

- uw handtekening

 

Stuur uw brief naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Postbus 10.000

5570 GA BERGEIJK

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Het adres van de voorzieningenrechter is:

Voorzieningenrechter van de rechtbank 's Hertogenbosch

Sector bestuursrechtspraak

Postbus 90125

5200 MA 'S-HERTOGENBOSCH

Alleen als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u kosten betalen aan de rechtbank. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Naar boven