Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Nieuwlandseweg 3 in Biervliet

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij op 2 januari 2022 een aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer W-AOV220002 hebben ontvangen voor het bouwen van een schuur op de locatie Nieuwlandseweg 3 in Biervliet.

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Er kan geen bezwaar gemaakt worden tegen een aanvraag omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Terneuzen, 12 januari 2022

 

Burgemeester en Wethouders,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris

H.J.A. (Erik) van Merrienboer, burgemeester

 

 

 

 

 

 

Naar boven