Gemeente Castricum, Subsidieplafonds 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;

 

gelet op artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Castricum 2016;

 

besluit vast te stellen:

 

  • 1.

    Het subsidieplafond voor het jaar 2023 voor jeugdledensubsidies volgens artikel 6 Subsidieregeling Sportstimulering 2018 vast te stellen op € 67.346. De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling Sportstimulering vastgestelde wijze van verdeling. Deze subsidieregeling is te vinden op www.overheid.nl.

  • 2.

    Het subsidieplafond voor het jaar 2023 voor subsidies voor sportevenementen volgens artikel 8 Subsidieregeling Sportstimulering 2018 vast te stellen op € 4.000. De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling Sportstimulering 2018 vastgestelde wijze van verdeling. Deze subsidieregeling is te vinden op www.overheid.nl.

  • 3.

    Het subsidieplafond voor het jaar 2023 voor eenmalige subsidies op grond van de Subsidieregeling Cultuur 2018 vast te stellen op € 12.500. De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling Cultuur 2018 vastgestelde wijze van verdeling. Deze subsidieregeling is te vinden op www.overheid.nl.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 29 november 2022

de gemeentesecretaris,

W. van Twuijver

de burgemeester,

drs. A. Mans

Naar boven