Huisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduidingen, Tholen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen;

 

Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Tholen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;

 

besluiten

 

  • 1.

    tot vaststelling van de nummeraanduidingen:

Woonplaats

Straatnaam

Huisnummer

Huisletter

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

1

<<Huisletter>>

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

3

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

5

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

7

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

9

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

11

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

13

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

15

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

17

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

19

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

21

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

23

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

25

 

Tholen

Cornelis van den Boschlaan

27

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

1

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

3

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

5

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

7

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

9

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

28

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

30

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

32

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

34

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

36

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

38

 

Tholen

Korstiaen Bestebroerlaan

40

 

Tholen

Cornelis Douwpad

1

 

Tholen

Cornelis Douwpad

3

 

 

met ingang van 15 november 2022 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

  • 2.

    dat aan de in deze beschikking opgenomen toekenning van (een) nummeraanduiding(en) geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

Bezwaar   

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Hiervoor dient een  bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

Naar boven