Gemeente Súdwest-Fryslân Gladheidsbestrijding

 

Gladheidsbestrijding

Op 01 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het:

 

Jaarverslag gladheidsbestrijding winter 2021/2022 en het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2022/2023

 

Het jaarverslag en het uitvoeringsplan zijn te bekijken via de link: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2022/11/Bijlage-Rapport-Gladheidsbestrijding-jaarverslag-winter-2021-2022-en-uitvoeringsplan-winter-2022-2023.pdf.

 

De strooiroutes in de gemeente Súdwest-Fryslân staan ook aangegeven op: https://geo.sudwestfryslan.nl/public/?layers=geo_strooiroutes#6/53.016/5.508.

 

Gemeente Súdwest-Fryslân

Namens deze,

Dhr. T. Berger

Adviseur thema wegen, keten openbare ruimte

Naar boven