Gemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 25 november 2022 (Z22 079976)

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met de gemeente op te nemen. De vergunningverlener neemt dan samen met u het besluit door.

 

Wilt u na dit gesprek alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Stuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

- de reden waarom u bezwaar maakt;

- de datum;

- uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Is er spoed en kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit van de gemeente uit te stellen.

Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een bezwaarschrift hebt ingediend.

Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

U vraagt een voorlopige voorziening schriftelijk aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Naar boven