Wijziging van het aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen:

 

gelet op artikel 225 van de gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening 2018

 

besluit:

 

vast te stellen de wijziging van het aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018

Artikel IV

 

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

 

Het college stelt vast:

 

  • a.

    dat het betaald parkeren zoals genoemd onder 1b, 1c, 1d, en 1e in artikel I van dit besluit geldt van 1 maart tot en met 31 oktober voor alle dagen van de week en van 1 november tot 1 maart uitsluitend op zaterdag en zondag

  • b.

    dat het betaald parkeren zoals genoemd onder 1a gedurende het gehele jaar van toepassing is.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) in zijn vergadering van 22 november 2022.

de secretaris,

mr. M.N. (Martijn) Schroor

de burgemeester,

L. Hj. (Lars) Voskuil

Naar boven