Gemeente Amstelveen - aanvraag omgevingsvergunning toegekend - Kruitmolen 13 in Amstelveen

Zaaknummer Z22-057547

Gemeente Amstelveen heeft op 1 december 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van de bouwhoogte van een bestaand tuinhuis. De locatie is Kruitmolen 13 in Amstelveen. De omgevingsvergunning is toegekend.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Bezoek voor de openstellingstijden de website van de gemeente.

Balie Bouwen en Vergunningen is uitsluitend op afspraak bereikbaar. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer (020) 540 4911 onder vermelding van het zaaknummer Z22-057547.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 2 december 2022 en bedraagt 6 weken.

Naar boven