Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer Boekel 25, Akersloot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende melding is ontvangen:

Albeton Holding Akersloot B.V., Boekel 25, (1921CE) in Akersloot, het veranderen van het bedrijf. Dit betreft de overdracht van de ondernemingsactiviteiten van het bedrijf Cementbouw Betonmortel B.V. aan Albeton Holding Akersloot B.V. 

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

 

Naar boven