Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Lindengracht 1, 1716DD Opmeer

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Lindengracht 1, 1716DD Opmeer

Op 1 februari 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het plaatsen van steigers op de stoep op het perceel Lindengracht 1, 1716DD Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000075. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven