Wijziging van de nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen:

 

gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Parkeerverordening 2018

 

besluit:

 

vast te stellen de wijziging van de nadere regels aanvragen en verlenen parkeervergunningen 2019

Artikel 5 Bezoekersvergunning

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Geldigheid:

 

  • Papier: De bezoekersvergunning is maximaal 4 uur per dag geldig

  • Digitaal: De bezoekersvergunning geeft een bewoner het recht om diens bezoek maximaal 600 uur per jaar te laten parkeren in het vergunningengebied van het adres van de vergunninghouder.

Uitvoering:

 

  • Papier: Op postcode en huisnummer van het huisadres, voor een ieder te gebruiken

  • Digitaal: Voor het gebruik van de digitale bezoekersvergunning dienen de kentekens van de bezoekers (maximaal 3 gelijktijdig) te worden aangebeld via een verbinding met de centrale computer.

Een papieren vergunning wordt alleen verstrekt in uitzonderlijke situaties.

 

Artikel 6a Bedrijfsvergunning binnen een kern

 

Artikel 6a wordt als volgt gewijzigd:

 

Uitvoering

 

Digitaal op bedrijfsnaam. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 

Artikel 6b Bedrijfsvergunning gemeentebreed

 

Artikel 6b wordt als volgt gewijzigd:

 

Uitvoering

 

Digitaal op bedrijfsnaam. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 

Artikel 7 Tijdelijke bedrijfsvergunningen

 

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd

 

Uitvoering

 

Digitaal op bedrijfsnaam met vermelding periode geldigheid. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 

Artikel 8 Verblijfsrecreantenvergunning

 

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd

 

Uitvoering

 

  • Papier: Op postcode en huisnummer van het huisadres, voor een ieder te gebruiken

  • Digitaal op postcode en huisnummer van de gebruiker, voor een ieder te gebruiken. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

Een papieren vergunning wordt alleen verstrekt in uitzonderlijke situaties.

 

Artikel 9 Strandhuisjesvergunning

 

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd

 

Uitvoering

 

Digitaal op nummer strandhuisje en naam kampeervereniging, voor een ieder te gebruiken. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 gelijktijdig) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 

Artikel 10 Marktliedenvergunning:

 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd

 

Uitvoering:

 

Digitaal op bedrijfsnaam. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer.

 

Artikel 11a Zorgvergunning binnen een kern

 

Artikel 11a wordt als volgt gewijzigd:

 

Uitvoering:

 

Digitaal op adres van bewoner of zorginstelling. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer

 

Artikel 11b Zorgvergunning gemeentebreed

 

Artikel 11b wordt als volgt gewijzigd:

 

Uitvoering:

 

Digitaal op adres zorginstelling voor iedere werknemer te gebruiken. De kentekens van de voertuigen (maximaal 1 per vergunning) dienen te worden aangemeld via een verbinding met de centrale computer

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH) in zijn vergadering van 22 november 2022.

de secretaris,

mr. M.N. (Martijn) Schroor

de burgemeester,

L. Hj. (Lars) Voskuil

Naar boven