Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, Gravin van Burenlaan 7, Eerbeek

Gemeente Brummen – Intrekking aanvraag omgevingsvergunning, Gravin van Burenlaan 7, Eerbeek

 

 

Kenmerk: 2022-1498

Soort aanvraag: omgevingsvergunning

Procedure: Reguliere

Ontvangstdatum: 04-10-2022

Omschrijving: het plaatsen van een tuinhuis

Locatie: Gravin van Burenlaan 7, Eerbeek

 

Dit is een kennisgeving van een intrekking aanvraag omgevingsvergunning. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

 

 

Burgemeester en wethouders van Brummen

Naar boven