Neerstraat 17A, 6041KA Roermond - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Neerstraat 17A, 6041KA Roermond: legalisatie van bestaand winterterras

 

Activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Registratienummer:

142330-2022

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/ verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2022 besloten voor de beslissing op de aanvraag de beslistermijn met maximaal 6 weken te verlengen tot uiterlijk 10 januari 2022.

Naar boven