Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan YMCA Kampeercentra Woudenberg

[

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan YMCA Kampeercentra Woudenberg, ter inzage wordt gelegd.

Toelichting

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor een hoofdgebouw van maximaal 750 m2 met daarin voorzieningen (keuken en sanitair), welke in de winter dient als opslagruimte en deels als groepsaccommodatie. Ruimte voor maximaal 140 tenten verdeeld over tentvelden, met bijbehorende spelvoorzieningen en waarvan maximaal 1 kampveld mag benut worden voor permanente kampeerhutjes ten behoeve van kamperen buiten het hoofdseizoen. Met het bestemmingsplan wordt de huidige verblijfsrecreatie aangepast en wordt het gebied waarop deze van toepassing is uitgebreid. Het betreft de locatie Zeisterweg 97 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie F, nummer 753.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om het kampeercentrum van de YMCA vanuit Leusden (Paradijsweg 4), binnen het landgoed Den Treek Henschoten, te verplaatsen naar Woudenberg en in Leusden het buitenterrein terug te geven aan de natuur. Ten behoeve van dit plan worden aanvullend in Leusden ook nog enkele gronden omgezet naar natuur.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP77952-0001.

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K.Kuperus. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Naar boven