Gemeente Bergen, verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Zuidlaan 18 in Bergen (NH), het vergroten van de woning, verzenddatum 22 november 2022 (Z22 089642)

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tegen een verlengingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Hiervan vindt een afzonderlijke publicatie plaats. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en hierop eventueel bezwaar indienen.

 

Naar boven