Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Wolphert van Brederodeweg 1 in Schoorl, het kappen van een eik, datum ontvangst 21 november 2022 (Z22 101277)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven