Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Wiertdijkje 24 in Bergen (NH), het verbouwen van een woning, datum ontvangst 18 november 2022 (Z22 100975)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven