Gemeente Bergen, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Gemene Bos 24 in Bergen (NH), het kappen van een beuk en een eik, datum ontvangst 23 november 2022 (Z22 101396)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Naar boven