Vergunning verleend - wijziging beheerder exploitatievergunning - Molenstraat 120 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 30-11-2022

Omschrijving: Wijziging beheerder exploitatievergunning (Molenstraat 120 6511 HL Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.198410

Product: Wijziging beheerder exploitatievergunning

Ontvangst: 16-11-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 28-11-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 09-01-2023

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 28 november 2022 tot en met 09 januari 2023.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven