Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oud-Loosdrechtsedijk 114c te Loosdrecht

De gemeente Wijdemeren heeft op 28 november 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de brandcompartimentering t.b.v. een bedrijfswoning op de locatie Oud-Loosdrechtsedijk 114c te Loosdrecht (zaaknummer Z.74672).

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 29 november 2022 en duurt 6 weken. Wilt u het besluit met bijlagen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl met vermelding van het zaaknummer. Informatie over een bezwaarprocedure kunt u vinden op www.wijdemeren.nl/bezwaar.

Naar boven