Besluitenlijst college 22 november 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 22 november 2022 de volgende besluiten genomen:

Principemedewerking realisatie één ruimte-voor-ruimtewoning aan de Vogelenzang ongenummerd (ten zuidwesten van Vogelenzang 5) te Haaren

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de realisatie van één ruimte-voor-ruimtewoning ter plaatse van het perceel aan de Vogelenzang ongenummerd (ten zuidwesten van Vogelenzang 5) te Haaren. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Ontheffingen geluidswagens carnaval 2023

Het college heeft in afwijking van het voorstel besloten om ontheffing van de RVV 1990 te verlenen voor het vervoeren van personen in geluidswagens tijdens carnaval 2023

 

Raadsinformatiebrief stand van zaken lokale opgave betreffende asiel tot en met integratie

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief ‘stand van zaken lokale opgaven asiel tot en met integratie, eerste helft 2022’ vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

Verlengen aanvraagperiode Energietoeslag

Het college heeft besloten de termijn waarbinnen de energietoeslag kan worden aangevraagd te verlengen tot en met 31 december 2022.

 

Regeling subsidie nationaal programma onderwijs 2023

De gemeente Oisterwijk wil kansengelijkheid bevorderen en wil dat al opgelopen onderwijs- en ontwikkelachterstand in de coronaperiode daar waar mogelijk vermindert. De gemeente Oisterwijk wil daarom een handreiking doen naar alle leerlingen in Oisterwijk die als gevolg van de COVID-19 een andere ontwikkeling hebben doorgemaakt dan gewenst. Het college heeft daarom besloten de Regeling Subsidie Nationaal Programma Onderwijs 2023 vast te stellen.

 

Beantwoording ex. art 42 vragen Parkeren Mgr Bekkersplein Haaren

Het college heeft de beantwoording vastgesteld op de vragen die het CDA stelde betreffende het parkeren op het Mgr. Bekkersplein in Haaren.

 

Ledenraadpleging Vereniging Nederlandse Gemeenten voor eenmalige uitkering aan medewerkers

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor het toekennen van een eenmalige uitkering aan medewerkers in 2022.

 

 

 

Naar boven