Publicatie ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maken bekend dat zij op 22 november 2022 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40.

Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40

Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 40 zorgt ervoor dat de bedrijfswoning die aan dit adres gesitueerd is de functie ‘plattelandswoning’ krijgt. Het achterliggende bedrijf heeft namelijk geen verbinding meer met de bedrijfswoning en wilt deze daarom de functie ‘plattelandswoning’ geven. Verder zijn er geen veranderingen aan dit adres.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt vanaf 30 november 2022 het ontwerpbestemmingsplan bekijken op de website van gemeente Waddinxveen www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen. Hierbij vindt u ook de verbeelding en de regels die bij het plan horen. Een andere mogelijkheid voor het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de IMRO-code ‘NL.IMRO.0627.AbrKroesweg40-0301’.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

U kunt tot en met 11 januari 2023 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Brievenpost kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze bestemmingsplan Abr. Kroesweg 40’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw G. Versteeg (g.versteeg@waddinxveen.nl of telefonisch 14 0182).

Tevens kunt u voor meer informatie over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan contact opnemen met mevrouw G. Versteeg.

Waddinxveen, 29 november 2022

Naar boven