Kennisgeving verleend besluit op Omgevingsvergunning, Gieser Wildeman-erf 8, 2988GA Ridderkerk - 2022-001971, `het plaatsen van een overkapping

De gemeente heeft op 24 november 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001971 voor het plaatsen van een overkapping op locatie Gieser Wildeman-erf 8, 2988GA Ridderkerk. De vergunning is verleend.

 

Inzien

Voor het inzien van de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de besluitdatum een afspraak maken via de gemeentelijke website. Type in de zoekbalk ‘bouwplannen en bouwtekeningen, inzage’, keuzeformulier ‘Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen’.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 november 2022 en bedraagt 6 weken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit of vergunning de alinea over bezwaar indienen op www.ridderkerk.nl/bezwaar-maken.

Naar boven