Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Hurwenen, Dorpsstraat 20

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning aangevraagd:

Dorpsstraat 20, 5327 AS, Hurwenen.

De wettelijke beslistermijn van deze aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken. Het betreft het wijzigen van een uitweg. De nieuwe uiterste beslistermijn is 28 december 2022.

Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.

 

 

 

Naar boven