Melding het bouwen van een zoogkoeienstal met potstal, Doesburgseweg 18, 6941SJ DIDAM

Op 22-11-2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Doesburgseweg 18, 6941SJ DIDAM. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2022-00000411. De melding betreft:

veranderen activiteiten

Waarom publiceert de gemeente Montferland dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente Montferland u weten dat er een Melding MBA is ontvangen en er misschien iets verandert in uw omgeving.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@montferland.info of 0316-291391 en kiezen voor optie 3.

Naar boven