AANWIJSBESLUIT EN UITWERKINGSBESLUIT PARKEREN December 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college van deze gemeente op 22 november 2022 heeft besloten, gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de parkeerverordening en de verordening parkeerbelastingen, vast te stellen het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren December 2022

 

 

 

Artikel 1  

a.

Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 5 ‘locaties betaald parkeren’.

b.

Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 7 ‘locaties betaald parkeren en vergunningen’.

c.

Aan te wijzen de locaties, waarop uitsluitend met een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in artikel 9 ‘locaties E9 – vergunningen’.

d.

Aan te wijzen de locaties, waarop één of meer parkeerplaatsen zijn voorbehouden ten behoeve van deelauto zoals vermeld in artikel 10 ‘locaties deelauto’.

 

Artikel 2  

Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 

I

Ma t/m zo

09.00 – 21.00

II

Ma t/m zo

09.00 – 00.00

III

Ma-t/m vrij

09.00 – 18.00

IV

Ma t/m zat

Koopavond

Koopzondag

9.00 – 18.00

18.00 -21.00

12.00 -18.00

V

Ma t/m vr

8.00 – 10.00

 

Artikel 3  

Dat op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

a.

In gebied de Bergen van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur;

b.

In gebied Mariënhage van maandag tot en met zondag van 00.00 tot 23.59 uur;

c.

In gebied Rapenland van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 23.59 uur;

d.

In gebied winkelcentrum Woensel van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur;

e.

Op parkeerterreinen met plaatsgarantie van maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

 

Artikel 4  

De volgende voorschriften vast te stellen voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

 

a.

De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de verordening parkeerbelastingen vindt plaats door het in werking stellen van de op de parkeerlocaties geplaatste parkeerautomaten of individuele parkeermeters.

b.

Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van een pinpas/contactloos betalen

c.

Indien de parkeerplaats is voorzien van parkeerapparatuur waar een kenteken moet worden ingevoerd, dient het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt volledig en correct te worden ingetoetst.

d.

Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerkaart als bewijs van betaling goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

e.

Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

-

jaar, dag en maand van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

-

het betaalde bedrag;

-

het nummer van de parkeerautomaat;

-

het doorlopende nummer van de parkeerkaart.

f.

Een uit een parkeerautomaat verkregen parkeerkaart geldt uitsluitend als bewijs van betaling van de verschuldigde parkeerbelasting indien deze kaart is verkregen uit de parkeerautomaat welke behoort bij de gebruikte parkeerplaats.

g.

In afwijking van het bepaalde onder 4a. kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of RFID-kaart inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Eindhoven een overeenkomst heeft gesloten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch, via een App of via een RFID-kaart door te geven aan de centrale computer. Tevens dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht te nemen.

h.

Parkeervergunninghouders dienen tijdens het parkeren de vergunning goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen conform de op de in de vergunning aangegeven plaats.

i.

In afwijking van het bepaalde onder 4h. dienen parkeervergunninghouders die geen pas ontvangen te zorgen dat het kenteken van het voertuig waar mee geparkeerd wordt volledig en correct geregistreerd is bij de gemeente.

j.

Indien een wielklem is aangebracht vindt de voldoening op aangifte gelijktijdig plaats met de betaling van de kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem op de wijze als is aangegeven in de Wegsleepverordening 2017, vastgesteld op31 januari 2017.

 

 

 

Artikel 5 “Locaties betaald parkeren”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord BW-111. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogen de parkeerplaatsen gebruikt worden als voldaan is aan de fiscale verplichting. Binnen dit besluit wordt naast de locatietoewijzing ook vastgelegd welk tariefcode en welke betaaltijden gelden op de betreffende locatie.

Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

 

Zone

 

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeerduur

Centrum

111

Dommelstraat

Tussen Tramstraat en de Dommel

A2

I

N.v.t.

111

Molenveld

Ter hoogte van huisnummer 14

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeisenstraat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

111

Raiffeisenterrein

Parkeerterrein

A3

I

N.v.t.

111

Stationsplein / VVV terrein

Voorzijde station

A1

I

N.v.t.

111

Stationsweg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

111

Tramstraat

Tussen Kanaalstraat en Tramstraat 23

A2

I

N.v.t.

112

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 38 t/m 48

A2

I

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

112

Hoogstraat

Tussen Mauritsstraat en Grote Berg

A2

I

N.v.t.

112

Kleine Berg

Gehele straat

A1

I

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

112

Terrein Keizersgracht

Gehele terrein

A1

I

N.v.t.

112

Wilhelminaplein

Tussen Willemstraat en huisnummer 25

A2

I

N.v.t.

112

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Grote Berg en Sint Catharinastraat

A2

I

N.v.t.

113

Lichtstraat

Gehele straat

A2

I

N.v.t.

113

Mathildelaan

Ter hoogte van politiebureau

A2

I

N.v.t.

113

Victoriapark

Gehele terrein

A2

I

N.v.t.

113

Willemstraat

Tussen Vonderweg en Keizersgracht

A2

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

 

 

Zone

Straat

Details

Tarief

Code 1)

Betaal

tijden

Max. Parkeer-duur

Schilwijk en restgebied

215

Pastoor Harxplein

Voorplein

B2

I

N.v.t.

336

Javalaan

Tussen Insulindelaan en ingang parkeerterrein de IJzeren man

C5

V

N.v.t.

410

Boschdijk

Tussen Pastoor Peterstraat en Nieuwe Fellenoord

B1

I

N.v.t.

411

Marconilaan

3 plaatsen op de ventweg ter hoogte van huisnummer 74

C1

I

N.v.t.

412 /413

Kruisstraat

Tussen Gildelaan en Woenselse markt

B1

I

N.v.t.

614

Klipperstraat

Parkeerterrein achter winkelcentrum

B7

I

N.v.t.

612/

615

St. Trudoplein

Tussen Schootsestraat en Doelenstraat

B1

I

N.v.t.

616

Ir Kalffstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Ir van der Pollstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Ketelhuisplein

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Laboratoriumstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Philitelaan

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Torenallee

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Apparaten-straat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Leidingstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Machinekamer

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Pr. Horwitzstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Stoomstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Veemstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

616

Walserijstraat

Gehele straat

D1

I

N.v.t.

711/

712

Hoogstraat

Tussen huisnummers 149 en 163

B1

I

N.v.t.

1) (tarieventabel verordening parkeerbelasting)

 

Er worden geen vergunningen of ontheffingen uitgegeven in hiervoor genoemde straten, met uitzondering van hulpverlenersvergunningen zoals bedoeld in artikel 13a en deelautovergunningen zoals bedoeld in artikel 20a .

 

Artikel 6. Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Parkeerverordening 2009.

 

Artikel 7. Locaties betaald parkeren en vergunningen

 

Lid 1 . 111 Stratumsedijk

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Bilderdijklaan

Tussen Wal en Stratumsedijk

A2

I

Bleekweg

Gehele straat

A2

I

Geldropseweg

Tussen Stratumsedijk en Vestdijk / Hertogstraat

A2

I

Jan Smitzlaan

Tussen P Czn Hooftlaan en Stratumsedijk

A2

I

Stratumsedijk

Tussen Bleekweg en P Czn Hooftlaan / Hertogstraat

A2

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied 111 Stratumsedijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Bleekweg

(oneven 1 t/m 67)

Hertogstraat

(oneven 1 t/m 27, oneven 29 t/m 33, even 2 t/m 92)

Hertogstraat

(oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning

Jan Smitzlaan

(even 4 A t/m F)

P Czn Hooftlaan

(oneven 3 t/ m 115)

Stratumsedijk

(oneven 17 t/m 39 E, even 8 t/m 26)

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

83

104

 

Lid 2. 111 Terrein Tramstraat

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal t ijden

Terrein Tramstraat

Tramstraat

A3

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Vergunning Terrein Tramstraat is ook geldig op het terrein Raiffeisen.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

81

40

 

Lid 3 . 111 Terrein Raiffeisen

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Raiffeisenstraat

Terrein Raiffeisen, ingang Raiffeisenstraat

A3

I

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

C apaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 4 . 111 Terrein Stationsweg

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Terrein Stationsweg

Stationsweg

A3

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

120

50

 

Lid 5 . 112 Don Boscostraat

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details s

Tariefcode

Betaal tijden

Deken van Somerenstraat

Gehele straat

A1 + A4

I

Don Boscostraat

Gehele straat

A1 + A4

I

Frederik van Eedenplein

Gehele straat

A1 + A4

I

Zwembadweg

Tussen Paradijslaan en Don Boscostraat

A1 + A4

I

Grote Berg

Gehele straat

A1 + A4

I

Paradijslaan

Gehele straat

A1 + A4

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Don Boscostraat betaald parkeren komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Deken van Somerenstraat

oneven 5 t/m 45, even 2 t/m 6

Don Boscostraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 4

huisnummer 5 en alle huisnummers 5 met de toevoegingen A t/m Z: alleen recht op een tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling. Er is een uitsterfconstructie van toepassing voor adressen die tot november 2021 een 1e vergunning hadden. Het recht op deze 1e vergunning vervalt zodra de bewoner verhuist.)

Frederik van Eedenplein

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20. Parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en /of digitale bezoekersregeling

Grote Berg

oneven 55 en 55a

Luciferstraat

oneven 1 t/m 7

even 2 t/m 64 parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling. Er is een uitsterfconstructie van toepassing voor de adressen die tot november 2021 een 1e vergunning hadden. Het recht op deze 1e vergunning vervalt zodra de bewoner verhuist.)

 

Paradijslaan

even 54-56

Zwembadweg

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22. Oneven huisnummers parkeren op eigen terrein, alleen tweede vergunning en/of digitale bezoekersregeling

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

107

55

 

Lid 6 . 112 Terrein de Rungraaf

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

tariefcode

Betaal t ijden

Terrein de Rungraaf

Rungraaf

A2

I

 

b. Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

c. Voor een bedrijfsparkeervergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking: bedrijven gevestigd aan de Kleine Berg.

d. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven:

e. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

96

55

 

 

Lid 7 . 113 Witte Dame

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Gagelstraat

tussen de Mathildelaan en de Vonderweg

A2

I

Terrein Vonderweg

Gehele terrein

A2

I

Mathildelaan

Ter hoogte van huisnummer 3 t/m 73

A2

I

Ventoselaan

Gehele straat

A2

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Witte Dame komen in aanmerking de bewoners en bedrijven van de straten:

Straat

Details

Gagelstraat

even 2A t/m 6(uitsterfconstuctie)

Krabbendampad

3 B (uitsterfconstructie)

Mathildelaan

oneven 3 t/m 75 (uitsterfconstructie bezoekersregelingen bewonersvergunning)

 

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

 

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

40

 

Lid 8 . 114 Parkeerdekken ’t Eindje

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Parkeerdekken ’t Eindje

Eindje

A3

I

 

b. Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Parkeerdekken ’t Eindje komen in aanmerking de bedrijven zoals hieronder vermeld:

VastNed Offices Benelux Holding B.V., Antareslaan 69, 2132JE Hoofddorp

HooglandInvestments BV, Postbus 100, 5580 ACWaalre

Merin B.V., Bogert 9, 5612LX Eindhoven

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden geen andere parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

166

166

 

Lid 9 . 11 5 Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Terrein Prof. Dr. Dorgelolaan

Prof. Dr. Dorgelolaan

B2

I

 

b. voor dit gebied worden geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt; alle reeds uitgegeven vergunningen blijven geldig totdat het parkeerterrein opgeheven wordt.

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

C apaciteit

Maximaal aantal vergunningen

249

200

 

Lid 1 0 . 211 Irisbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Adolf van Cortenbachstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Dukaatstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Franciscus Sonniusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Geldropseweg

Tussen Vestdijk en Gabriel Metsulaan

B1 + B5

I

Godschalk Rosemondtstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Guldenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Havensingel

Gehele straat

B1 + B5

I

Johannes van Eindhovenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Kanaaldijk Zuid

Tussen Bleekstraat en Tongelresestraat

B1 + B5

I

Kleine Bleekstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Korte Havenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Lodewijk Houbenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Schellingstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Stuiverstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Tongelresestraat

Tussen Vestdijk en Kanaaldijk-Zuid

B1 + B5

I

Voorterweg

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Irisbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Adolf van Cortenbachstraat

oneven 61 t/m 95, even 44 t/m 92

Bleekstraat

oneven 1 t/m 33

Dukaatstraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 26

Franciscus Sonniusstraat

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 42

Geldropseweg

oneven 19 t/m 159

Godschalk Rosemondtstraat

oneven 3 t/m 29, even 2 t/m 32

Guldenstraat

oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 48. Oneven huisnummers alleen tweede vergunning met 2 auto’s en een digitale bezoekersregeling

Havenstraat

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 18

Havensingel

oneven 1 t/m 63, even 2 t/m 240

Johannes van Eindhovenstraat

oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 28

Kanaaldijk Zuid

oneven 7 t/m 9, 21 t/m 59

Kleine Bleekstraat

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 32

Korte Havenstraat

even 2 t/m 26

Lodewijk Houbenstraat

oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 26

Methusalemplein

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24

Schellingstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16

Stuiverstraat

oneven 1t/m 55, even 38 t/m 146

Tongelresestraat

oneven 1, t/m 15, even 2 t/m 60 .(waarvan 60F t/m 60N alléén tweede vergunning met 2 auto’s)

Vestdijk

oneven 129 t/m 167

Voorterweg

oneven 169 t/m 231, even 6 t/m 232

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

591

739

 

Lid 1 1 . 21 2 Rochusbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Geldropseweg

Tussen Vestdijk en Voorterweg

B1 + B5

I

He1tog Hendrik van Brabantplein

Gehele straat en plein

B1 + B5

I

Hoefkestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Jan van Schoonvorststraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Kettingstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Pastoor Dijkmansstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Romerohof

Gehele straat

B1 + B5

I

St Jorislaan

Tussen de Geldropseweg en de Tuinstraat

B1 + B5

I

St Rochusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Tuinstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Willem van Hornestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Willem van Millenberchstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Rochusbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Geldropseweg

even 36 t/m 144 (waarvan 72 t/m 86 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

Hertog Hendrik van Brabantplein

oneven 1 t/m 13 en 21 t/m 89, even 2 t/m 14 en 22 t/m 90

Hertog Hendrik van Brabantplein

even en oneven 15 t/m 20 en 91 t/m 100, alleen de 2e bewonersvergunning

Hertogstraat

oneven 1 t/m 29, 31 t/m 33, even 2 t/m 92

Hertogstraat

oneven 29A t/m 29D, oneven 35 t/m 55) alleen de 2e bewonersvergunning

Hoefkestraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 74

Jan van Schoonvorststraat

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22

Kettingstraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 30

Pastoor Dijkmansstraat

oneven 1 t/m 33, even 4 t/m 44

Romerohof

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Schoonhoeve

oneven 1 t/m 51 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

oneven 53 t/m 67

St Jorislaan

even 2 t/m 92,

even 94 t/m 138 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

St Rochushofje

Even 8 t/m 40 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

oneven 7 t/m 41 (alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling)

St Rochusstraat

oneven 1 t/m 125, even 2 t/m 66

Tuinstraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 32

Willem van Hornestraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32

Willem van Millenberchstraat

oneven 1 t/m 27, even 8 t/m 24

 

c. Bewoners komen in aanmerking voor een bezoekersregeling.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

453

453

 

Lid 1 2 . 213 Elzent -Noord

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Bomanshof

Gehele straat

B2 + B5

I

Bomansplaats

Parkeerterrein

B2 + B5

I

Dr Schaepmanlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Elzentlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Jacob Catslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan Smitzlaan

Tussen Jacob Catslaan en P Czn Hooftlaan

B2 + B5

I

Poirterslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Ruusbroeclaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Tesselschadelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Tollenslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Vondellaan

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Bomanshof

oneven 1 t/m 309

Bomansplaats

oneven 31 t/m 119, even 20 t/m 120

Dr Schaepmanlaan

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 24

Elzentlaan

oneven 1 t/m 143, even 2, 8 t/m 18, 26 t/m 48 huisnummer 18 bezoekersregeling uitsterfconstructie

Hertog Hendrik van Brabantplein

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 14

Hertog Hendrik van Brabantplein

15 t/m 20 en 91 t/m 100: alleen de 2e bewonersvergunning

Hertog Hendrik van Brabantplein

21 t/m 90

Hertogstraat

oneven 1 t/m 27, 29 t/m 33, even 2 t/m 92

Hertogstraat

oneven 29A t/m 29D en oneven 35 t/m 55: alleen de 2e bewonersvergunning

Jan Smitzlaan

oneven 7 t/m 11, even 6 t/m 22

Jacob Catslaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 14

Knuvelderlaan

oneven 1 t/m 43 en even 2 t/m 44: alleen tweede bewonersvergunning

P Czn Hooftlaan

oneven 3 t/m 115, even 2 t/m 14

Poirterslaan

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 56

Ruusbroeclaan

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 28A

Stratumsedijk

oneven 29, even 28 t/m 58

Tesselschadelaan

even 2 t/m 60 (alleen 2e bewonersvergunning)

Tollenslaan

oneven 1 t/m 15, even 6

Vondellaan

oneven 7 t/m 23, even 12 en 14

Willem van Hornestraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 32

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

488

610

 

Lid 1 3 . 213 Terrein Bomansplaats

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Bomansplaats

Parkeerterrein

B2 + B5

I

 

b. Voor een vergunning parkeerterrein op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

 

 

 

c. voor dit parkeerterrein worden geen digitale bezoekersregelingen uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

260

80

 

 

Lid 1 4 . 214 Tuindorp

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

St Jorislaan

Tussen de Geldropseweg en Stratumsedijk

B1 + B5

I

b. Voor een parkeervergunning in gebied Tuindorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

St Jorislaan

Oneven 1 t/m 45

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

18

23

 

Lid 1 5 . 215 Joriskwartier

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Leenderweg

Tussen Stratumsedijk en Heistraat

B1

I

Rozemarijnstraat

Pleintje aansluitend op Leenderweg bij huisnummer 36

B1

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Joriskwartier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Leenderweg

oneven 1 t/m 107, even 2A t/m 88

Rozemarijnstraat

even 34 t/m 36

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

82

102

 

Lid 1 6 . 216 Bloemenplein

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Aalsterweg

Tussen Stratumsedijk en Ring

B1+ B5

I

Anemonestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Asterstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Biesterdwarsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Biesterweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Bloemenplein

Gehele straat

B2 + B5

I

Ericastraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jasmijnstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Leenderweg

Tussen Stratumsedijk en Heistraat

B1

I

Leliestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Magnoliastraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Versantvoortstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Bloemenplein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Aalsterweg

oneven 1 t/m 133, even 2 t/m 138

Anemonestraat

oneven 1 t/m 45, even 2 t/m 66

Asterstraat

oneven 1, even 2

Biesterdwarsweg

oneven 1 t/m 3

Biesterweg

oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 88

Bloemenplein

oneven 1 t/m 33, 2 t/m 34

Ericastraat

oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 10

Jasmijnstraat

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 16

Leenderweg

oneven 1 t/m 107, even 2A t/m 88

Leliestraat

oneven 1 t/m 3, even 4 t/m 16

Leostraat

even 82 t/m 114 géén digitale bezoekersregeling

Magnoliastraat

even 2 t/m 30, oneven 3 t/m 31

Versantvoortstraat

oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 38

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

422

528

 

Lid 1 7 . 217 Looiakkers

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Anna Bijnsweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Le Sage ten Broeklaan

Tussen huisnummer 2 en huisnummer 24

B2 + B5

I

Looiakkerstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Looiakkers komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Anna Bijnsweg

oneven 3 t/m 71. Alléén tweede bewonersvergunning bij 2 auto’s

Anna Bijnsweg

oneven 1, even 2 t/m 10

Le Sage ten Broeklaan

even 2 t/m 24, oneven 1, 11, 21 en 37 (waarvan huisnummer 37 i.v.m. laadpaalvoorziening)

Looiakkerstraat

oneven 1, even 10

Aalsterweg

even 2 t/m 20

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

81

40

 

Lid 1 8 . 217 Terrein Parktheater

a. Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Terrein Parktheater

Tussen Dr. Schaepmanlaan en Le sage ten broeklaan

B2

I

 

b. Voor een bedrijfsvergunning op het onder a. genoemde parkeerterrein komen in aanmerking de bedrijven gevestigd op:

 

Straat

Details

AlberdingkThijmlaan

huisnummer 1

Elzentlaan

huisnummer 50

Le sage ten Broeklaan

huisnummer 1 en huisnummer 11

Theaterpad

huisnummer 1 en 3

 

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

C apaciteit

Maximaal aantal vergunningen

123

50

Lid 19 . 218 Elzent -Zuid

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Broerelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Jonckbloetlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

b. Voor een parkeervergunning in gebied Elzent-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Broerelaan

1 t/m 17 (oneven), 2 t/m 16 (even)

Jonckbloetlaan

13 t/m 17 (oneven)

Coornhertlaan

Huisnummer 22

De Genestetlaan

Huisnummer 2

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

49

61

 

Lid 2 0 . 311 Villapark

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Dommelhoefstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Eksterlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Fazantlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Fuutlaan

Tussen stationsweg en Lijsterlaan

B2 + B5

I

Gaailaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Haviklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Koekoeklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Kwartelstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Lakerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Leeuweriklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Merellaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Nachtegaallaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Patrijsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Pauwlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Pelikaanlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Reigerlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Roeklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Sperwerlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Tongelresestraat

Tussen Kanaaldijk-Noord en Pelikaanlaan

B2 + B5

I

Treurenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Valklaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Zilvermeeuwlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Villapark komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Dommelhoefstraat

oneven 1 t/m 47, even 2 t/m 120. oneven 25 t/m 47 alleen 2e bewonersvergunning. Even 46 t/m 120 alleen 2e bewonersvergunning.

Dommelstraat

oneven 1 t/m 3, even 2

Eksterlaan

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 4

Fazantlaan

oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 16

Fuutlaan

oneven 23 t/m 49

Gaailaan

oneven 1 t/m 11, even 2 en 4

Haviklaan

oneven 1 t/m 11, even 2 en 4

Koekoeklaan

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 22

Kwartelstraat

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Lakerstraat

oneven 1 t/m 61, even 2 t/m 68

Leeuweriklaan

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 22

Merellaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Nachtegaallaan

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 20

Patrijsstraat

oneven 1 t/m 11

Pauwlaan

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 28

Pelikaanlaan

oneven 1, even 4 t/m 12

Reigerlaan

oneven 1 t/m 3, even 2 t/m 12

Roeklaan

oneven 3even 2 t/m 16

Sperwerlaan

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16

Tongelresestraat

oneven 27 t/m 125, even 62 t/m 166. Oneven 29 01 t/m 29 97 alleen 2e bewonersvergunning. Even 84A t/m 88 alleen 2e bewonersvergunning.

Treurenburgstraat

oneven 1 t/m 61, even 12 t/m 30

Valklaan

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 12

Vinkenhofje

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 12 (alle adressen hebben alleen recht op een 2e bewonersvergunning en/of bezoekersregeling)

Zilvermeeuwlaan

oneven 1 t/m 33

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

771

964

 

Lid 2 1 . 311 Terrein NRE

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd op het terrein:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Terrein NRE

Openbaar terrein

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in het gebied 311 NRE terrein komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Nachtegaallaan

13A t/m J

Gasfabriek

3, 3A en 5

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

20

 

Lid 2 2 . 312 Lakerlopen

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Picushof

Gehele straat

B2 + B5

I

Tongelresestraat

Tussen Kanaaldijk-Noord en Pelikaanlaan

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Lakerlopen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

 

Straat

Details

Picushof

Oneven 1 t/m 21. Even 2 t/m 276.

Tongelresestraat

Oneven 27 t/m 125, even 62 t/m 166. Oneven 29 01 t/m 29 97 alleen 2e bewonersvergunning. Even 84A t/m 88 alleen 2e bewonersvergunning.

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

148

185

 

Lid 2 3 . 410 Limbeek -Zuid

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Aletta Jacobsplein

Gehele straat

B2 + B5

I

Roosje Vosstraat

Tussen Rosa Manusstraat en Kabelstraat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek-Zuid komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Aletta Jacobsplein

oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 122

Clara Wichmannstraat

even 2 t/m 34

Roosje Vosstraat

oneven 1 t/m 53, even 22 t/m 62

Kabelstraat

oneven 1 t/m 25

Rosa Manusstraat

oneven 1 t/m 9

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

237

297

 

Lid 2 4 . 411 Limbeek - Noord

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Einsteinstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Leeghwaterstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Marconilaan

ventweg huisnummer 187-203

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Limbeek-Noord komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

 

Straat

Details

Einsteinstraat

oneven 1 t/m 25

Leeghwaterstraat

oneven 1 t/m 15

even 2 t/m 264 (alle even huisnummers alleen 2e bewonersvergunning en/of bezoekersregeling)

Marconilaan

oneven 187 t/m 203

's Gravesandestraat

106

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

55

55

 

Lid 2 5 . 412/413 Hemelrijken / Gildebuurt

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Admiralenpad

Gehele straat

B2 + B5

I

Bakkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Boschdijk

Oostzijde tussen Nieuwe Fellenoord en Schoolstraat

B2 + B5

I

De Vriesstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Dr. J. den Uylstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Dr. Willem Dreesstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Evertsenstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Gildelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hemelrijken

Tussen Van Kinsbergenstraat en Nieuwe Fellenoord

B2 + B5

I

Houtstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kaneelstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kronehoefstraat

Tussen Boschdijk en Van Speijkstraat

B7

I

Kruisstraat

Tussen Pastoor Peterstraat en Gildelaan

B1

 

I

Looierstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Maria Montessoristraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Meester Kooningsplaats

Gehele straat

B2 + B5

I

Nieuwe Fellenoord

Gehele straat

B2 + B5

I

Pastoor Petersstraat

Tussen Boschdijk en Veld. Montgom. Laan

B2 + B5

I

Pastoriestraat

Alle oneven nummer

B2 + B5

I

Schoenmakerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Schoolstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Slagerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Spinnerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Van Speijkstraat

Tussen Zeeheldenlaan en Kronehoefstraat

B7

I

Veldm. Montgomerylaan

Tussen Pastoor Peterstraat en Schoenmakerstraat

B2 + B5

I

Verwerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Visserstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Wassenaarstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Weverstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem Barentzstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Woenselse Markt

Parkeerterrein Woenselse Markt

B7

I

Zoutmanstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

 

 • b.

  Voor een parkeervergunning voor bewoners in gebied Hemelrijken/Gildebuurt komen in aanmerking de bewoners van en de bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Admiralenpad

even 2 t/m 20, oneven 1 t/m 19

Bakkerstraat

oneven 11 t/m 51, even 2 t/m 52

Boschdijk

even 112 t/m 172

De Vriesstraat

even 2 t/m 44, oneven 1 t/m 107

Dr. J. den Uylstraat

even 12 t/m 38

Dr. Willem Dreesstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 38

Evertsenstraat

oneven 1 t/m 15

Gildelaan

oneven 39 t/m 47, even 34 t/m 50

Hemelrijken

oneven 1 t/m 109, even 2 t/m 104 en huisnummer 252 alleen mantelzorgvergunning

Houtstraat

even, 2 t/m 10

Kaneelstraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 16

Kloosterdreef

oneven 37 t/m 49, even 102 t/m 110

Kruisstraat

oneven 27 t/m 187, even 36 t/m 182

Looierstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 20

Maria Montessoristraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 32

Meester Kooningsplaats

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 18

Nieuwe Fellenoord

oneven 9 t/m 83, even 2 t/m 128

Pastoor Petersstraat

oneven 1 t/m 201, even 2, 134 t/m 180

Pastoriestraat

oneven 57 t/m 165

Schoenmakerstraat

oneven 3 t/m 41, even 2 t/m 26

Schoolstraat

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 82

Slagerstraat

oneven 1 t/m 45, even 2 t/m 42

Spinnerstraat

oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 50

Veldmaarschalk Montgomerylaan

oneven 3 t/m 669 F

Verwerstraat

oneven 49 t/m 141, even 46 t/m 134

Visserstraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20

Wassenaarstraat

oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 36

Weverstraat

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 12 en 60 t/m 66

Willem Barentzstraat

oneven 5 t/m 63, even 2 t/m 36

Woenselse Markt

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 64

Zoutmanstraat

oneven 1B, even 2 t/m 40

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1779

2224

 

Lid 2 6 . 414 Woenselse Watermolen

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Bisschopsmolen

Tussen Vincent van den Heuvellaan en Hooidonksemolen

B1 + B5

I

Borchmolen

Gehele straat

B1 + B5

I

Keersoppermolen

Gehele straat

B1 + B5

I

Hooidonksemolen

Tussen Bisschopsmolen en aansluiting fietspad Veldmaarschalk Montgomerylaan

B1 + B5

I

Venbergsemolen

Tussen Rachelsmolen en Stevertsemolen

B2 + B5

I

Stevertsemolen

Ter hoogte van huisnummers 35 t/m 41, 46 t/m 60

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Woenselse Watermolen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Bisschopsmolen

oneven 1 t/m 31

Borchmolen

even 2 t/m 80

Keersoppermolen

even 2 t/m 128

Venbergsemolen

oneven 1 t/m 267

Stevertsemolen

oneven 35 t/m 41, even 46 t/m 60

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

149

187

 

Lid 2 7 . 42 3 Barrier

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Pastoor van Arsplein

Gehele plein

C2 + C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Barrier komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Pastoor van Arsplein

Oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 36

St Philomenastraat

Oneven 1t/m 13, even 2 t/m 16

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

50

50

 

 

Lid 2 8 . 514 t Hool

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

T ariefcode

Betaal t ijden

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 107 t/m 119

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 89 t/m 99

C1 + C6

I

Luxemburglaan

Hofje met huisnummer 69 t/m 79

C1 + C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied ’t Hool komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Straat

Details

Luxemburglaan

oneven 61 t/m 119

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

36

45

Lid 29 . 515 Winkelcentrum Woensel

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

WC Woensel

De parkeerterreinen van het winkelcentrum

C3

IV

 

b. Voor een parkeervergunning in Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Franklin. D. Rooseveltlaan

oneven 1 t/m 241

Genovelaan

even 2 t/m 300

Luxemburglaan

101 t/m 107

Winkelcentrum Woensel

1 t/m 510 (even en oneven)

 

c. Voor een gratis bedrijfsvergunning voor Winkelcentrum Woensel komt in aanmerking (maximaal 25 vergunningen)

Kool Vastgoed, Winkelcentrum Woensel 84, 5625 AE Eindhoven

 

d. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

e. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

f. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1771

250

 

Lid 3 0 . 51 6 Vlokhoven

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straat:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal

Tijden

Kampakker

Gehele straat

C1 + C6

I

Geestakker

Tussen Hulstbosakker en Kampakker

C1 + C6

I

 

b. Voor een parkeervergunning in het gebied Vlokhoven komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Kampakker

Oneven 1 t/m 107, even 2 t/m 30

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

 

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

55

55

 

 

Lid 3 1 . 611 Eliasterrein, Vonderkwartier

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Albertina van Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Amalia van Anhaltstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna Paulownastraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Anna van Engelandstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Bernhardplaats

Gehele terrein

B2 + B5

I

Burgemeester Vogelspad

Gehele straat

B2 + B5

I

Frederika van Pruisenweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Graaf Adolfstraat

Gehele straat, inclusief parkeerterreinen naast laagbouw

B2 + B5

I

Hagenkampweg Noord

Gehele straat

B2 + B5

I

Hendrik Casimirstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jacobus Deckersstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan de Oudestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jozef Eliasweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Julianastraat

Tussen ’t Vonderke en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Lodewijk Napoleonplein

Gehele plein

B2 + B5

I

Maria Stuartstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Mauritsstraat

Tussen Julianastraat en Willem de Zwijgerstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Nassaustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Pastoor van Griensvenpad

Gehele straat

B2 + B5

I

Prins Alexanderstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Prinsenhof

Gehele straat

B2 + B5

I

Sophia van Wurtemberglaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Strijpsestraat

Tussen de Willemstraat en Hastelweg

B1 + B5

I

T Vonderke

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Rijkelaan

Noordzijde tussen Graaf Adolfstraat en Sophia van Wurtemberglaan

B2 + B5

I

Willem de Rijkelaan

Tussen Jozef Eliasweg en Hastelweg

B2 + B5

I

Willem Frisostraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem de Zwijgerstraat

Tussen Mauritsstraat en Julianastraat

B2 + B5

I

Willemstraat

Tussen Vonderweg en Langdonkenstraat

B1 + B5

I

Wouter Hollemanplein

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Eliasterrein, Vonderkwartierkomen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

 

Straat

Details

Albertina van Nassaustraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 20

Amalia van Anhaltstraat

oneven 1 t/m 31, even 4 t/m 42

Anna Paulownastraat

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 34

Anna van Engelandstraat

oneven 1 t/m 45, even 8). Huisnummer 8 alléén bedrijfsvergunningen

Bernhardplaats

(huisnummer 1) alleen bezoekersregeling verzorgingshuis

Burgemeester Vogelspad

even 2 t/m 14

Frederika van Pruisenweg

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 66

Graaf Adolfstraat

oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 180

Hagenkampweg Noord

oneven 1 t/m 95, even 2 t/m 106). Huisnummers 96 t/m 104 géén eerste bewonersvergunning

Hendrik Casimirstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 30

Jacobus Deckersstraat

oneven 3 t/m 133, even 2 t/m 134

Jan de Oudestraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 24

Jozef Eliasweg

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 34

Julianastraat

oneven 13, 19 t/m 41, even 14 t/m 50

Lodewijk Napoleonlaan

oneven 19 t/m 31, even 32 t/m 42

Lodewijk Napoleonplein

oneven 3 t/m 47, even 4 t/m 46

Maria Stuartstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 34

Mauritsstraat

oneven 1 t/m 85, even 8 t/m 70

Mecklenburgstraat

oneven 1 t/m 97, even 2 t/m 84). Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning

Nassaustraat

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24

Pastoor van Griensvenpad

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Prins Alexanderstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 30

Prinsenhof

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 20

Sophia van Wurtemberglaan

oneven 1 t/m 61, even 4 t/m 64

Strijpsestraat

oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 82

Vonderweg

even 66 t/m 120

Willem de Rijkelaan

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 58

Willem Frisostraat

oneven 31 t/m 41, even 2 t/m 20

Willem de Zwijgerstraat

oneven 17 t/m 79, even 26 t/m 58, 62 t/m 66

Willemstraat

37a (uitsterfconstructie)

Willemstraat

oneven 115 t/m 143

Wouter Hollemanplein

oneven 1 t/m 107, even 2 t/m 108

Hastelweg

15 vergunning voor laden electrische auto uitsterf constructie

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1234

1542

 

Lid 3 2 . 612 Philipsdorp

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Annastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

De Jonghlaan

Gehele straat (alleen de parkeervakken aan de westzijde van de rijbaan)

B1 + B5

I

Den Bult

Gehele straat

B1 + B5

I

Draaiboomstraat

Tussen Langdonkenstraat en Draaiboomstraat 49

B1 + B5

I

Essenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Frederiklaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Gagelstraat

Tussen Vonderweg en Willemstraat

B1 + B5

I

Glaslaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Henriëttestraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Hubertastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Hulstlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Iepenlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Johannastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Knotwilghof

Gehele straat

B1 + B5

I

Klimoplaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Langdonkenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Lijsterbesstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Lindenlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Olmenlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Schouwbroekseweg

Gehele straat

B1 + B5

I

St Antoniusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

St Severusstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Strijpsestraat

Tussen St Trudoplein en Kerkakkerstraat

B1 + B5

I

Strijpsestraat

Tussen de Willemstraat en Hastelweg

B1 + B5

I

Willemstraat

Tussen de Vonderweg en de Langdonkenstraat

B1 + B5

I

Wingerdlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Philipsdorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Annastraat

Oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 26

De Jonghlaan

even 2 t/m 32

Den Bult

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 116

Draaiboomstraat

oneven 49 t/m 61

Essenstraat

oneven 1 en 1A

Frederiklaan

oneven 1 t/m 213 en 181-01 t/m 181-35, even 8 t/m 102.

Huisnummers 173 t/m 173H en oneven 181-01 t/m 181-35 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling. 189-01 t/m 189-83, 189A en 189B alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Gagelstraat

oneven 51 t/m 109, even 34 t/m 92A

Glaslaan

oneven 1 t/m 31

Henriëttestraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 64

Hoog Gagel

even 2 t/m 80 alleen 2e bewonersvergunning

Iepenlaan

oneven 1 t/m 79, even 2 t/m 40

Hubertastraat

oneven 1 t/m 37, even 8 t/m 22

Hulstlaan

oneven 1 t/m 57, even 2 t/m 56

Johannastraat

oneven 1 t/m 35, even 2 t/m 36

Keerweerstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 26

Klimoplaan

oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 16

Knotwilghof

oneven 1 t/m 7

Langdonkenstraat

oneven 7 t/m 13, even 2 t/m 18

Lijsterbesstraat

oneven 1 t/m 155, even 2 t/m 32. Oneven huisnummers 21 t/m 155 géén eerste bewonersvergunning

Lindenlaan

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 46

Olmenlaan

oneven 1 t/m 25

Schouwbroekseweg

oneven 1 t/m 99, even 2 t/m 74

St Antoniusstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 24

St Severusstraat

Oneven 1 t/m 39

Even 2 t/m 40

St. Trudoplein

oneven 11 t/m 15, even 10 t/m 12

Strijpsestraat

oneven 1 t/m 53 en 77 t/m 129.

even 2 t/m 82 en even 108 t/m 162. Even huisnummers 144- met alle toevoegingen alleen een tweede bewonersvergunning en bezoekersregeling.

Willemstraat

oneven 97 t/m 143, even 58 t/m 106

Wingerdlaan

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1103

1378

Lid 33. 613 Engelsbergen

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Burgemeester Wittestraat

Tussen Burg. Verdijkstraat en Burg. Kolschotenstraat

B2 + B5

I

Burgemeester Verdijkstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Burgemeester Kolfschotenstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Schouwbroek komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Burgemeester Wittestraat

oneven 19 t/m 27, even 16 t/m 36

Burgemeester Verdijkstraat

oneven 1 t/m 11, even 2

Burgemeester Kolfschotenstraat

Oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 12

 

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

16

16

 

Lid 34 . 614 Schouwbroek

 • b.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Fregatstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Kerkakkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Klipperstraat

Tussen St Trudostraat en kruispunt met het parkeerterrein

 

B2 + B5

I

Klipperstraat

Tussen Tjalkstraat en Klipperstraat huisnummer 2

B2 + B5

I

Strijpsestraat

Tussen Beukenlaan en Kerkakkerstraat

B1 + B5

I

St. Trudostraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Tjalkstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

b. Voor een parkeervergunning in gebied Schouwbroek komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Fregatstraat

oneven 1 t/m 21, even 2 t/m 8

Kerkakkerstraat

oneven 1 t/m 65, even 2 t/m 68

Klipperstraat

oneven 1, even 2 t/m 14

Strijpsestraat

oneven 77 t/m 207, even 108 t/m 248. Even huisnummers 144- met alle toevoegingen alleen een tweede bewonersvergunning en bezoekersregeling.

St. Trudostraat

oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 88

Tjalkstraat

oneven 1 t/m 69, even 2 t/m 46

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

238

297

 

Lid 35 . 615 Schoot

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Acaciastraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Batenhof

Gehele straat

B1 + B5

I

Berkenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+C6

I

Cederlaan

Tussen Ekkerstraat en Schootsestraat

B1 + B5

I

Dennenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Doelenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Ekkerstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Essenstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Frederiklaan

Tussen Schootsestraat en Iepenlaan

B1 + B5

I

Hasselaarstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Haverdriesweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Heesakkerstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Heydaalweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Hoekakkerweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Kastanjelaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Kleinakkerweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Kreugelstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Langenakkerweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanlaan

Gehele straat

B1 + B5

I

Plataanplein

Gehele straat

B1 + B5

I

Populierenweg

Gehele straat

B1 + B5

I

Rietputten

Gehele straat

B1 + B5

I

Schootsestraat

Tussen Kastanjelaan en Beukenlaan

B5 + B6

II

Schootsestraat

Tussen Kastanjelaan en Frederiklaan

B1 + B5

I

Siermanhof

Gehele straat

B1 + B5

I

Strijpsestraat

Tussen Doelenstraat en Beukenlaan

B1 + B5

I

Vlierstraat

Gehele straat

B1 + B5

I

Zomereik

Gehele straat

B1 + B5

I

 

 • b.

  Voor een parkeervergunning in gebied Schoot komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Acaciastraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 62. Huisnummers even 30 t/m 62 alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Batenhof

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m16

Berkenstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 28

Beukenlaan

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24

Cederlaan

oneven 5 t/m 143, even 2a

Dennenstraat

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 22

Doelenstraat

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 30

Ekkerstraat

oneven 25 t/m 103, even 4 t/m 40

Essenstraat

oneven 1 en 1A

Frederiklaan

oneven 143 t/m 213 en 181-01 t/m 181-35, even 62 t/m 102. Oneven huisnummers 173 t/m 173H, 181-01 t/m 181-35, 189-01 t/m 189-83, 189A en 189B alleen 2e bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Friezenkampstraat

Huisnummer 4

Hasselaarstraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 24

Haverdriesweg

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 16

Heesakkerstraat

oneven 1 t/m 3, even 2 t/m 56,

oneven 5 t/m 69 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Heydaalweg

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 20

Hoekakkerweg

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 12

Kastanjelaan

oneven 1 t/m 111

Kleinakkerweg

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 8

Kreugelstraat

oneven 1 t/m 37, even 16 t/m 56

Kromakkerweg

Even 2 t/m 60 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Oneven 1t/m 105 alleen een 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Langenakkerweg

even 2 t/m 18

Plataanlaan

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 82

Plataanplein

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 14

Populierenweg

even 2 t/m 18

Rietputten

oneven 1 t/m 35, even 4 t/m 14

Schootsestraat

oneven 7 t/m 133, even 4 t/m 178

Siermanhof

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 14

Strijpsestraat

Even 182 t/m 248, oneven 135 t/m 207

St. Trudoplein

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 12

Vlierstraat

oneven 1 t/m 9, even 2 t/m 10

Willemstraat

Huisnummer 28 alleen bedrijfsvergunningen tbv wisselwoningen

Zomereik

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 48

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden geen zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

948

1185

 

Lid 36 . 624 Drents Dorp

 • a.

  Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Beukenlaan

Tussen Zwaanstraat en Canadastraat (noord)

C1 + C6

I

Beukenlaan

Tussen Schootsestraat en Kreugelstraat (zuid)

C1+ C6

I

Canadastraat

Gehele straat

C1 + C6

I

Meidoornplein

Gehele straat

C1 + C6

I

Plaggenstraat

Tussen Beukenlaan en Eikenstraat

C1 + C6

I

Vuurdoornstraat

Gehele straat

C1 + C6

I

Wilgenstraat

Gehele straat

C1+ C6

I

Zwaanstraat

Tussen Beukenlaan en Halvemaanstraat

C1+ C6

I

 

 • b.

  Voor een parkeervergunning in gebied Drents Dorp komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Beukenlaan

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 24

Canadastraat

Oneven 1 t/m 27, even 2 t/m 28

Halve Maanstraat

oneven 1 en 3

Meidoornplein

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 12

Plaggenstraat

oneven 29 t/m 59, even 36 t/m 54

Vuurdoornstraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 16

Wilgenstraat

oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 40

Zwaanstraat

even 2 t/m 40

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

154

192

 

Lid 37 . 6 34 Zandrijk

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Zanddreef

Ter hoogte van nummer 102 t/m 180

C1+C6

III, max 24 uur

b. Voor een parkeervergunning in gebied Zandrijk komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Zanddreef

even 102 t/m 180

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

64

80

 

Lid 38 . 638 Eindhoven Airport

 

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaaltijden

Adriaan Mulderweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Beatrix de Rijkweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Castendijkweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Freddy van Riemsdijkweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Henri Wijnmalenweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Jan Hilgersweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Jan Olieslagersweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Luchthavenweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Marinus van Meelweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

Parmentierweg

Gehele straat

C2

III, max 24 uur

 

b. Voor een parkeervergunning op het bedrijventerrein Eindhoven Airport komen in aanmerking de bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Adriaan Mulderweg

oneven 5 t/m 19, even 4 t/m 20

Beatrix de Rijkweg

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 12

Castendijkweg

oneven 5

Freddy van Riemsdijkweg

oneven 3 t/m 27, even 2 t/m 28

Henri van Wijnmalenweg

oneven 5 t/m 19, even 6 t/m 20

Jan Hilgersweg

oneven 3 t/m 23, even 2 t/m 24

Jan Olieslagersweg

even 4

Luchthavenweg

oneven 1 t/m 99, even 10 t/m 54

Marinus van Meelweg

oneven 3 t/m 29, even 2 t/m 30

Parmentierweg

oneven 3 t/m 13, even 2 t/m 14

c. In dit gebied wordt geen digitale bezoekersregeling uitgegeven.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

345

432

 

Lid 39 . 711 Schrijversbuurt

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Akkerstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

August Sniederslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Bergmannstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Binnewiertzstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Da Costaweg

Gehele straat

B2 + B5

I

Edenstraat

Tussen Hof van Eden en Jan Smitzstraat

B2 + B5

I

Gestelsestraat

Tussen Hoogstraat en Da Costaweg

B2 + B5

I

Guido Gezellestraat

Gehele straat

B2 +B5

I

Jacob van Maerlantlaan

Tussen de Helmerslaan en Couperuspad

B2 + B5

I

Jan Luikenstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan van der Nootstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Jan van Heelustraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Helmerslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hendrik Consciencestraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Hugo Verrieststraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Huijgenslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Hof van Eden

Gehele straat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en de Hallenweg

B2 + B5

I

Nicolaas Beetsstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Ploegstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Potgieterstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Rodenbachlaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Rivierstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Staringstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Van Meursstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Willem Klooslaan

Gehele straat

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Schrijversbuurt komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Akkerstraat

oneven 3 t/m 43, even 4 t/m 42. Huisnummers 32 t/m 42 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017

August Sniederslaan

even 2 t/m 34

Bergmannstraat

Oneven 23 t/m 83. Even 42 t/m 76.

Binnewiertzstraat

oneven 1 t/m 39, even 2 t/m 38

Da Costaweg

oneven 1 t/m 21, even 4 t/m 16

Edenstraat

oneven 29 t/m 49, even 16 t/m 112

Gestelsestraat

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 140. Huisnummers 8 t/m 16 alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Guido Gezellestraat

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48

Hendrik Consciencestraat

even 2 t/m 8

Helmerslaan

oneven 1 t/m 89, even 2 t/m 94. Huisnummers 4, 6, 10A, 12 en 29 alleen tweede bewonersvergunning

Huijgenslaan

Oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 22.

Hugo Verrieststraat

oneven 1 t/m 15, even 2 t/m 30

Hof van Eden

oneven 1 t/m 101, even 2 t/m 84. Huisnummers 75 t/m 101 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017

Hoogstraat

oneven 41 t/m 157, even 36 t/m 134

Jacob van Maerlantlaan

oneven 1 t/m 11, even 2 t/m 24. Even huisnummers alleen tweede bewonersvergunning met uitzondering van huisnummers 6A en 10

Jan Luikenstraat

oneven 1 t/m 49, even 2 t/m 46

Jan van der Nootstraat

even 2 t/m 18

Jan van Heelustraat

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 66

Nicolaas Beetsstraat

oneven 1 t/m 41, even 2 t/m 42. Huisnummers 2, 20 en 20A alleen tweede bewonersvergunning.

Ploegstraat

even 2 t/m 24, oneven 1 t/m 3A en 7. Huisnummer 7 eerste bewonersvergunning komt te vervallen per 01/01/2017.

Potgieterstraat

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 48

Rodenbachlaan

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 30

Rivierstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 36). Oneven huisnummers 1 t/m 5 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Staringstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 22

Van Meursstraat

oneven 1 t/m 55, even 2 t/m 22

Willem Klooslaan

Oneven 1 t/m 101 alleen een tweede bewonersvergunning en bezoekersregeling.

Even 2 t/m 58.

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

1191

1489

 

Lid 40 . 712 Oude Spoorbaan

a. Betaald parkeren is ingevoerd in de straten:

Straat

Details

Tariefcode

Betaal t ijden

Hagenkampweg Zuid

Vanaf huisnummer 166 richting Snoekstraat

B2 + B5

I

Hoogstraat

Tussen de Gestelsestraat en de Hallenweg

B2 + B5

I

Karel de Grotelaan

Tussen Hertog Jan I Laan en de Palingstraat

B2 + B5

I

Mecklenburgstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Palingstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Philips de Goedelaan

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Lambertusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Sint Martinusstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Snoekstraat

Gehele straat

B2 + B5

I

Terrein Hoogstraat / Sint Lambertusstraat

Parkeerterrein

B2 + B5

I

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Oude Spoorbaan komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Amsberghof

oneven 1 t/m 13.

even 2 t/m 48 alleen tweede bewonersvergunning en digitale bezoekersregeling

Hagenkampweg Zuid

oneven 101 t/m 115, even 126 t/m 168

Hoogstraat

oneven 41 t/m 157, even 36 t/m 134

Karel de Grotelaan

oneven 1 t/m 45

Mecklenburgstraat

oneven 1 t/m 97, even 2 t/m 84. Huisnummers 1 t/m 9 géén eerste bewonersvergunning

Palingstraat

oneven 1 t/m 47, 2 t/m 48

Philips de Goedelaan

oneven 1A t/m 25

even 2 t/m 8

even 2-02 t/m 2-32 alleen 2e bewonersvergunning en bezoekersregeling

Sint Lambertusstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 42

Sint Martinusstraat

oneven 1 t/m 31, even 2 t/m 26

Snoekstraat

oneven 1 t/m 29, even 2 t/m 14

c. Bewoners kunnen een digitale bezoekersregeling aanvragen.

d. In dit gebied worden zevendaagse parkeervergunningen uitgegeven.

e. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

Capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

268

335

 

Artikel 8 “Locaties E9 – vergunningen”

Deze parkeerplaatsen zijn aangegeven met het RVV-bord E9. Daarbij is soms gekozen voor een zone om een groter gebied toe te wijzen. Binnen dit regime mogende parkeerplaatsen alleen gebruikt worden door voertuigen waarvoor een vergunning is verleend. Welk voertuig/persoon in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning staat beschreven in dit besluit.

 

De volgende vergunninghouders gebieden kennen we in de gemeente Eindhoven:

Lid 1 . 111 Mariënhage

 

a. Een parkeervergunning voor Mariënhage (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Aert Roelofsstraat

Gehele straat

Antonie van Hemertstraat

Gehele straat

Augustijnendreef

Gehele straat

Hubert Seijssemaeckerstraat

Gehele straat

Johanna van Rochefortstraat

Gehele straat

Nicolaas Clopperstraat

Gehele straat

Tramstraat

Tussen Dommelstraat en huisnummer 23

Willem Dicbierstraat

Gehele straat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Mariënhage komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Aert Roelofsstraat

oneven 1 t/m 27

Antonie van Hemertstraat

oneven 1 t/m 53

Augustijnendreef

even 2 t/m 46

De Remise

oneven 1 t/m 31 en even 2 t/m 30 alleen bezoekersvergunning

Dommelstraat

oneven 1 t/m 3, even 2

Hubert Seijssemaeckerstraat

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Johanna van Rochefortstraat

oneven 1 t/m 33, even 2 t/m 48

Nicolaas Clopperstraat

oneven 1 t/m 45

Tramstraat

oneven 1 t/m 37, even 2 t/m 60

Wal

even 2

Willem Dicbierstraat

oneven 1 t/m 25

 

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

232

290

 

Lid 2 . 112 De Bergen

 

a. Een parkeervergunning voor De Bergen (E9 gebied) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Anna van Egmondstraat

Gehele straat

Bergstraat

Ter hoogte van huisnummers 2 t/m 36B

Heilige Geeststraat

Gehele straat

Julianastraat

Tussen Mauritsstraat en het Wilhelminaplein

Oranjestraat

Gehele straat

Prins Hendrikstraat

Gehele straat

Sint Catharinastraat

Gehele straat

Smitsstraat

Gehele straat

Spijndhof

Gehele straat

Wilhelminaplein

Tussen huisnummer 9 en huisnummer 25

Willem de Zwijgerstraat

Tussen St. Catharinastraat en Mauritsstraat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied de Bergen komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Anna van Egmondstraat

oneven 1 t/ 9, even 2 t/m 14. Even huisnummers alléén bezoekersvergunning

Bergstraat

oneven 1 t/m 43, even 2 t/m 48

Charlotte van Bourbonhof

oneven 1 t/m 51, even 2 t/m 50). Alléén bezoekersvergunning

Heilige Geeststraat

oneven 1 t/m 53, even 2 t/m 76

Julianahof

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 18) alléén bezoekersvergunning

Julianastraat

oneven nummers 1 t/m 17, even 4 t/m 6.

even 6 t/m 12 alleen bezoekersvergunning

Kleine Berg

oneven 1 t/m 151, even 2 t/m 80 géén bedrijfsvergunningen en de huisnummers 24-02 t/m 24-48 alleen terreinvergunning

nummer 65 (uitsterfconstructie ivm parkeren op eigen terrein)

Mauritsstraat

oneven 1 t/m 85

Oranjestraat

oneven 1 t/m 19, even 2 t/m 22

Prins Hendrikstraat

oneven 1 t/m 105, even 2 t/m 60

Sint Catharinastraat

oneven 1 t/m 121, even 2 t/m 64).

Huisnummers 6 en 8 géén eerste bewonersvergunning

Smitsstraat

oneven 1 t/m 17, even 2 t/m 16

Spijndhof

oneven 1 t/m 23, even 2 t/m 24

Wilhelminaplein

oneven 1 t/m 25, even 2 t/m 24

Willemstraat

35A (alléén bedrijfsvergunningen), 43A t/m 65

Willem de Zwijgerstraat

oneven 1 t/m 13, even 2 t/m 24

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

309

387

 

Lid 3. 425 Rapenland

 

a. Een parkeervergunning voor gebied Rapenland (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straten:

Straat

Details

Michelangelolaan

Tussen Woenselsestraat en Dr. Cuyperslaan

Dupuislaan

Gehele straat

Rodinstraat

Tussen Michelangelolaan en Tetrodestraat noord

Tetrodestraat

Tussen Rodinstraat en het plein van de Tetrodestraat

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Rapenlandkomen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straten:

Straat

Details

Dr. Cuyperslaan

even huisnummers 126 t/m 140

Dupuislaan

oneven 1 t/m 51, even 2

Michelangelolaan

oneven 1 t/m 69

Rodinstraat

oneven huisnummers 35 t/m 47

Tetrodestraat

alleen even huisnummers 2 t/m 10

c. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

105

131

 

Lid 4. 515 Winkelcentrum Woensel

 

a. Een parkeervergunning voor gebied Winkelcentrum Woensel (E9) is geldig op parkeerplaatsen in de straat:

Straat

Details

Winkelcentrum Woensel

Ventweg tussen winkelcentrum Woensel en Winston Churchilllaan, nabij huisnr 13 t/m 33

 

b. Voor een parkeervergunning in gebied Winkelcentrum Woensel komen in aanmerking de bewoners van en bedrijven gevestigd in de straat:

Straat

Details

Winkelcentrum Woensel

oneven 13 t/m 33a en, even 2 t/m 34, en

c. Bewoners kunnen geen bezoekersvergunning aanvragen.

 

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

capaciteit

Maximaal aantal vergunningen

24

24

 

Artikel 9 Locaties Parkeerplaatsen met plaatsgarantie

 

a. Deze parkeerplaatsen zijn afgesloten middels een klaphek, ketting of zijn aangegeven met een RVV-bord E9. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen waar de gemeente een vergunning voor heeft afgegeven. Daarbij wordt de parkeerplaats eenmalig vergeven aan 1 vergunninghouder, waardoor plaatsgarantie wordt verleend. De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven kennen dit regime:

Locatie

Achterom;

Annahof

Krabbendampad

terrein Stationsweg

Gedempte Gracht

b. Een parkeervergunning voor een parkeerplaats met plaatsgarantie is geldig op één fysiek afsluitbare danwel genummerde parkeerplaats.

c. Voor een parkeervergunning met plaatsgarantie voor de onder a. genoemde parkeerterreinen komen in aanmerking bedrijven (ongeacht waar deze gevestigd zijn) en de bewoners gevestigd in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

d. Het maximaal aantal uit te geven vergunningen voor dit gebied bedraagt:

 

Naam

C apaciteit

Maximaal aantal vergunningen

Achterom

7

7

Annahof

9

9

Krabbendampad

14

14

Stationsweg

60

60

Gedempte Gracht

1

1

 

Artikel 10 “Locaties deelauto”

Deze parkeerplaatsen zijn desgewenst voorzien met een verkeersbord model E08r en met een onderbord met het desbetreffende deelautobedrijf. De parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door voertuigen die onderdeel uitmaken van het deelauto concept binnen de gemeente Eindhoven.

De volgende locaties binnen de gemeente Eindhoven zijn hiervoor aangewezen:

 

 

Buurtcode

Straatnaam

111 Binnenstad

Tramstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

111Binnenstad

Tramstraat (ter hoogte van huisnummer 52-54)

111 Binnenstad

Molenveld (tegenover nummer 14)

111 Binnenstad

Dommelstraat (ter hoogte van huisnummer 1)

111 Binnenstad

Stratumsedijk (ter hoogte van huisnummer 14)

112 Bergen

Prins Hendrikstraat (ter hoogte van zijkant pand Kleine Berg 52)

112 Bergen

Zwembadweg (thv parkeerterrein en huisnummer 22)

112 Bergen

Kleine Berg (ter hoogte van huisnummer 151))

112 Bergen

Hoogstaat (ter hoogte van huisnummer 3)

112 Bergen

Parkeerterrein Keizersgracht (ter hoogte van zijkant pand Keizersgracht 4)

113 Witte Dame

Willemstraat (ter hoogte van huisnummer 4)

113 Witte dame

Willemstraat (ter hoogte van huisnummer 14)

114 Fellenoord

Neckerspoel (NS Station) (2 parkeerplekken)

211 Irisbuurt

Havensingel (ter hoogte van nummer 33)

211 Irisbuurt

Havensingel( ter hoogte van zijkant pand huisnummer35) 2 parkeerplekken

211 Irisbuurt

Gabriel Metsulaan (ter hoogte van huisnummer 5)

211 Irisbuurt

Voorterweg (ter hoogte van huisnummer 207)

212 Rochusbuurt

Pastoor Dijkmansstraat (ter hoogte van huisnummer 44)

212 Rochusbuurt

Hertog Hendrik van Brabantplein (tegenover Hertogstraat 30)

214 Tuindorp

Sint Hubertusstraat (ter hoogte van de zijkant van het pand aan de Sint Servaasweg 60)

214 Tuindorp

St. Adrianusstraat ( ter hoogte van zijkant pand St. Servaasweg 2)

215 Joriskwartier

Parkeerterrein Sint-Joriskerk (parkeervak hoek kruising Stratumsedijk-Sint-Jorislaan)

216 Bloemenplein

Biesterweg (tegenover nummer 28)

216 Bloemenplein

Jasmijnstraat ( ter hoogte van zijkant pand narcisstraat 2A)

221 Kerstroosplein

Kerstrooslaan (ter hoogte van huisnummer 7)

221 Kerstroosplein

Roostenlaan (ter hoogte van huisnummer 107)

222 Gerardusplein

Hyacinthstraat (ter hoogte van zijkant pand Roostenlaan 184)

233 Sintenbuurt

St. Gerlachstraat (ter hoogte van huisnummer 101)

233 Sintenbuurt

St. Gerlachstraat (ter hoogte van zijkant pand St. Bonafaciuslaan 64)

234 Tivoli

Leeuwenstraat (ter hoogte van zijkant pand Schaapsloopven 2)

237 Kruidenbuurt

Floralaan Oost (kruising Magrietstaat)

311 Villapark

Tongelresestraat (ter hoogte van huisnummer 29-17)

311 Villapark

Valklaan (ten oosten van het pand Tongelresestraat 81)

312 Lakerlopen

Rembrandtplein (ter hoogte van straat huisnummer 35)

312 Lakerlopen

Kempensebaan ( ter hoogte van huisnummer 105A, hoek Vincent van Goghstraat)

321 Doornakkers-West

Kalverstraat (ter hoogte van huisnummer 2)

321 Doornakkers- West

Poeijerstraat ( ter hoogte van zijkant pand Poeijerstraat 21)

335 ‘t Hofke

Ambonplein (hoek Tongelresestraat)

411 Limbeek-Noord

Metiuslaan(ter hoogte van zijkant pand Keersomstraat 5)

411 Limbeek-Noord

Steenstraat (ter hoogte van overkant straat huisnummer 9)

411 Limbeek - Noord

Lijmbeekstraat 9 (ter hoogte van hoek ’s Gravesandestraat 7)

412 Hemelrijken

Boschdijk (ter hoogte van huisnummer 260)

412 Hemelrijken

Boschdijk (ter hoogte van huisnummer 148)

412 Hemelrijken

Doctor Willem Dreesstraat

413 Gildebuurt

Veldmaarschalk Montgomerylaan (ter hoogte van huisnummer 9)

414 Woenselse Watermolen

Loondermolen (ter hoogte van huisnummer 53)

414 Woenselse Watermolen

Bisschopmolen (2 parkeerplekken)

421 Woensel-West

2e Franklinstraat (ter hoogte van huisnummer 48)

421 Woensel- West

Wenckenbachstraat (1e parkeervak vanaf hoek Boschdijk)

421 Woensel- West

Edisonstraat (ter hoogte van zijkant pand Edisonplein 16)

422 Kronenhoef

Parkeerterrein Robbenstraat (parkeervak hoek kruising Wezelstraat Robbenstraat)

424 Mensfort

Doctor Berlagelaan (ter hoogte van zijkant pand Drijfhoutstraat 1)

424 Mensfort

Parkeerterrein Willem van Kesselstraat (2e vak vanaf hoek Jan van der Wegestraat)

425 Rapenland

Pisanostraat( parkeervak hoek Woenselsestraat)

431 Generalenbuurt

Generaal van Dedemlaan (ter hoogte van zijkant pand Generaal van Merlenstraat16)

431 Generalenbuurt

Generaal van 24der Duynlaan (ter hoogte van overkant straat zijkant pand Generaal Coenderslaan 11)

515 Winkelcentrum

Winkelcentrum Woensel (parkeerterrein) (1 parkeerplek)

 

 

531 Woenselse Heide

Holterberglaan ( parkeerterrein ter hoogte van zijkant pand Paasberglaan 45)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Kwartier1) (2 parkeerplaatsen)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Achterbosch 1)( 2 parkeerplekken)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Boslust 1)(2parkeerplekken)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Eikberg 1) (2 parkeerplekken)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Langlaar 1) (2 parkeerplekken)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (in Veldheuvel(Buurthart) ) (3 parkeerplekken)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij de Voorstad1)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Overakker1 )

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Rondveld1)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Noordhoek1)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld ( nabij Groenendijk1)

535 Castilielaan

Buurtschap Te Veld (nabij Raakeind 1) (2 parkeerlekken)

611 Eliasterrein, vonderkwartier

Lodewijk Napoleonlaan (ter hoogte van huisnummer 25)

611 Eliasterrein, vonderkwartier

Parkeerterrein Prinsenhof (straatkantzijde Prinsenhof)

612 Philipsdorp

Frederiklaan (overkant straat ter hoogte van huisnummer 59)

612 Philipsdorp

Essenstraat (ter hoogte van zijkant pand Frederiklaan 58)

612 Philipsdorp

Schouwbroekseweg (ter hoogte van overkant straat huisnummer 74

612 Philipsdorp

Frederiklaan( ter hoogte van overkant straat huisnummer 8)

613 Engelsbergen

Willem de Rijkelaan (ter hoogte van huisnummer 3 , eerste plek vanaf Jozef Eliasweg)

616 Strijp-S

Torenallee (ter hoogte van huisnummer 22)

622 Het Ven

Bredalaan (ter hoogte van huisnummer 77 hoek Geertruidenbergstraat)

624 Drents Dorp

Koenraadlaan (ter hoogte van zijkant pand Halvemaanstraat 58)

625 Zwaanstraat

Achtseweg Zuid (2e en 3e vak vanaf beukenlaan)(2 parkeerplekken)

633 Grasrijk

Grasbloem (ter hoogte van zijkant pand Grasland 2)

633 Grasrijk

Graspieper( ter hoogte van zijkant pand huisnummers 7-25)

634 Zandrijk

Zandhaai (hoek zanddreef)

634 Zandrijk

Zandroos (ter hoogte van zijkant pand zandroos 51)

711 Schrijversbuurt

Helmerslaan (ter hoogte van huisnummer 63)

712 Oude spoorbaan

Hagenkampweg Zuid, ter hoogte van nummer 200

712 Oude spoorbaan

Parkeerterrein Hoogstraat (eerste parkeervak achter brievenbus)

712 Oude spoorbaan

Parkeerterrein Hoogstraat (tweede parkeervak achter brievenbus)

712 Oude Spoorbaan

Parkeerterrein Ireneplein ( straatkant zijde Solmsweg)

722 Blaarthem

Offenbachlaan ( thv zijkant pand Brahmslaan 61)

723 Rapelenburg

Franz Leharplein (parkeerterrein)

723 Rapelenburg

Scheidingstraat (nabij speeltuin, 1e plek vanaf hoek Kreeftstraat)

 

 

725 Bennekel- West, Gagelbosch

Reinkenstraat (parkeerhofjeter hoogte van overkant straat Arcadelstraat 76)

 

Artikel 11. Bewonersvergunning

1 Een bewonersvergunning kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied.

2 De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis Registratie Personen.

3 Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever of via een ondertekende verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

4 Een bewonersvergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

5 Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

6 Een tweede bewonersvergunning wordt pas verstrekt als er voldoende parkeercapaciteit is in het gereguleerde vergunninggebied. De uitgifte verloopt via de prioriteitstelling conform artikel 22.

7 Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

8 Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 f en g wordt gezien als 2e bewonersvergunning, daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

9 Een bewonersvergunning die wordt aangevraagd voor een zelfstandige woning die beschikt over één eigen parkeervoorziening zoals genoemd in artikel 21 lid 1 a, b, c of d wordt gezien als 2e bewonersvergunning, waarbij wel moet worden aangetoond dat er meer dan 1 voertuig is geregistreerd (RDW) staat op hetzelfde adres.

10 Een eerste en tweede bewonersvergunning wordt niet verstrekt indien het adres waarvoor de bewonersvergunning aangevraagd wordt, op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vermeld staat, zoals beschreven in artikel 21b.

11 De eigenaar van een woning kan een bewonersvergunning aanvragen indien:

 • a.

  de aanvrager kan aantonen dat deze eigenaar is van de woning waarop de vergunning wordt aangevraagd;

 • b.

  er geen personen in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan op het adres waarop de vergunning wordt aangevraagd.

12 Aan een bewonersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 12. Bedrijfsvergunning

1 Een bedrijfsvergunning kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat gelegen is in een vergunninggebied of betaald parkeren gebied en beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

2 Het maximaal aantal bedrijfsvergunningen dat een bedrijf of instelling kan aanvragen, is gelijk aan 1/10 maal het aantal werknemers (in FTE) dat werkzaam is op de betreffende locatie minus het aantal parkeerplaatsen in een eigen parkeervoorziening zoals beschreven in artikel 21.

3 Een bedrijfsvergunning kan worden verleend:

a vervallen;

b Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend;

4 Een bedrijfsvergunning wordt niet verstrekt indien het adres waarvoor de bedrijfsvergunning aangevraagd wordt, op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vermeld staat, zoals beschreven in artikel 21b.

5 Aan een bedrijfsvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13a Hulpverlenersvergunning

1 Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan zorgverleners, indien:

a Voor de uitoefening van de praktijk gebruik wordt gemaakt van een motorrijtuig, en

b De meerderheid van de patiënten van de praktijk woonachtig is in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

2 Een hulpverlenersvergunning kan worden verleend aan professionele zorg- of hulpverleningsinstellingen ten behoeve van een aldaar werkzame hulpverlener indien het motorrijtuig nodig is vanwege het geregeld met spoed of met groot materieel zorg of hulp verlenen aan personen of dieren op wisselende plaatsen in een gebied waar betaald parkeren is ingevoerd.

3 Aan een hulpverlenersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 13b Mantelzorgregeling

 

1 Een mantelzorgregeling kan worden verleend aan een bewoner waarvan het woonadres in een betaald parkeren gebied of vergunningengebied (E9 gebied) valt, indien:

a de bewoner mantelzorg behoevend is en dit aan kan tonen met:

i. een verklaring van de (huis)arts waarin staat dat de bewoner afhankelijk is van mantelzorg.

2 Een mantelzorgregeling heeft dezelfde werking als een bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19 of bezoekersvergunning zoals bedoel in artikel 17, wat inhoudt:

a Voor een bewoner in een betaald parkeren gebied geldt dat de bewoner per kwartaal 200 uren tegen het gereduceerde tarief kan aanschaffen ten behoeve van het parkeren van een mantelzorger;

b Voor een bewoner in een E9 gebied geldt dat deze één kenteken aan kan melden ten behoeve van het parkeren van een mantelzorger.

 

Artikel 13c Bezoekersregeling verzorgingshuis

1 Een bezoekersregeling verzorgingshuis kan worden aangevraagd door een bedrijf (zijnde een verzorgingshuis), waarbij de bewoners van het verzorgingshuis per woning een eigen woonadres hebben.

2 Deze adressen dienen binnen een betaald parkeren gebied gelegen zijn.

3 Ieder woonadres heeft recht op een bezoekersregeling zoals bedoeld in artikel 19.

4 De bezoekersregeling van alle adressen samen wordt gebundeld en verstrekt op het hoofdadres van het verzorgingshuis.

 

Artikel 14 Bewonersvergunning parkeerterrein

1 Een bewonersvergunning parkeerterrein kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

2 Indien de zelfstandige woning beschikt over eigen parkeervoorziening wordt deze parkeervoorziening afgetrokken van het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan zoals beschreven in artikel 21.

3 De bewoner dient ingeschreven te staan in de Basis registratie personen.

4 Het bezit van een voertuig wordt aangetoond via een geldig kenteken op naam (RDW) of via een bewijs van een leasemaatschappij of werkgever.

5 Een bewonersvergunning parkeerterrein wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

6 Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

7 Een eerste en tweede bewonersvergunning parkeerterrein wordt niet verstrekt indien het adres waarvoor de bewonersparkeervergunning aangevraagd wordt, op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vermeld staat, zoals beschreven in artikel 21b.

8 Aan een bewonersvergunning parkeerterreinen kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 15. Vergunning met plaatsgarantie

1 Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan een bedrijf of instelling dat beschikt over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel.

2 Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend aan de houder van een motorrijtuig die bewoner is van een zelfstandige woning (straat + huisnummer), gelegen in de buurten 111 Binnenstad, 112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord.

3 Aan een vergunning met plaatsgarantie kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is. Een vergunning met plaatsgarantie kan worden verleend:

• Op naam van de rechtspersoon ten behoeve waarvan hij wordt uitgegeven;

• Op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

 

Artikel 16. Zevendaagse parkeervergunning

1 Een zevendaagse parkeervergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

2 Een zevendaagse parkeervergunning is geldig op betaalde parkeerplaatsen in een toegewezen zone.

3 Een zevendaagse parkeervergunning kan door iedereen worden aangevraagd, uitgifte is afhankelijk van beschikbare capaciteit.

4 Aan een zevendaagse parkeervergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 17. Bezoekersvergunning

1 Een bezoekersvergunning kan worden verleend aan de bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning voor de gebieden de Bergen, Mariënhage, Rapenland.

2 Van een bezoekersvergunning mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

3 Per zelfstandige woning wordt maximaal één bezoekersvergunning verstrekt.

4 Een bezoekersvergunning wordt niet verstrekt indien het adres waarvoor de bezoekersvergunning aangevraagd wordt, op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vermeld staat, zoals beschreven in artikel 21b.

5 Aan een bezoekersvergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 18. (vervallen)

 

Artikel 19 Digitale bezoekersregeling

1 Bewoners die in aanmerking komen voor een bewonersvergunning in de gebieden waar sprake is van betaald parkeren, komen in aanmerking voor een digitale bezoekersregeling.

2 Van de bezoekersregeling mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van het parkeren van bezoek aan bewoners.

3 Per zelfstandige woning wordt maximaal één account verstrekt.

4 Een account voor een digitale bezoekersregeling wordt niet verstrekt indien het adres waarvoor de digitale bezoekersregeling aangevraagd wordt, op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunning vermeld staat, zoals beschreven in artikel 21b.

5 Bezoekers van bewoners kunnen met de bezoekersregeling tegen gereduceerd tarief parkeren.

6 Onder parkeersessie wordt verstaan het gebruik van een parkeerplaats binnen een betaald parkeergebied door een bezoeker tussen 00.00 uur en 24.00 uur op een bepaalde dag;

7 De bewoner start een parkeersessie van zijn of haar bezoek via de digitale bezoekersregeling door het kenteken van het voertuig van de bezoeker in te voeren en de parkeersessie hiermee te starten vanaf het tijdstip dat de bezoeker zijn of haar voertuig parkeert.

8 De bewoner dient een parkeersessie van een bezoeker te beëindigen via de digitale bezoekersregeling door de parkeersessie van het betreffende kenteken te beëindigen, zodra het voertuig van de bezoeker niet meer geparkeerd staat;

9 Een parkeersessie van een bezoeker eindigt automatisch aan het einde van die dag.

10 Het parkeertegoed van de digitale bezoekersregeling kan per kwartaal via het verstrekte inlogaccount worden opgewaardeerd met een maximum gesteld bedrag zoals vermeld in de verordening parkeerbelasting.

11 Met een digitale bezoekersregeling kan door bezoek op parkeerplaatsen geparkeerd worden binnen een betaald parkeren gebied van de betreffende buurt.

 

Artikel 20 Deelauto vergunning voor bedrijven met vaste parkeerplek

Een deelauto vergunning voor bedrijven met vaste parkeerplek kan worden verleend aan een door de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu en Duurzaamheid goedgekeurd deelautobedrijf;

De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd, de locatie van de deelauto wordt desgewenst voorzien van een verkeersbord model E08r en een onderbord met het desbetreffende deelautobedrijf. De aanbieder van de deelauto dient per kwartaal inzicht te geven over het gebruik van de deelauto. Als na een aanloopperiode het gebruik achter blijft kan de gemeente in overleg met de aanbieder verplichten de deelauto te verplaatsen of verwijderen.

Aan een deelauto vergunning kunnen zowel beperkingen worden verbonden met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen als met betrekking tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

Artikel 20a Emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven

 • 1.

  Een emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven kan worden verleend aan een door de sector Ruimtelijke Expertise, Verkeer en Milieu goedgekeurd deelautobedrijf dat één of meerdere emissievrije deelauto’s exploiteert zonder dat deze emissievrije deelauto een vaste parkeerplaats heeft in de openbare ruimte.

 • 2.

  De deelauto waarvoor de vergunning verleend wordt, dient emissievrij te zijn, wat betekent dat de deelauto een CO2 uitstoot van 0 (nul) gram per kilometer heeft.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd.

 • 4.

  De emissievrije deelauto vergunning voor bedrijven is geldig in alle gebieden waar betaald parkeren e/o vergunninghoudersgebied(E9)is ingevoerd.

 • 5.

  Deze vergunning wordt in beginsel als experiment verleend met de volgende voorwaarden:

  • a.

   Vervallen;

  • b.

   Het experiment is bedoeld om ervaring op te doen en bij een evaluatie eventueel de voorwaarden bij te stellen;

  • c.

   In het experiment is plaats voor maximaal 5 verschillende deelauto-aanbieders;

  • d.

   Per deelautoaanbieder is het aantal deelauto’s gelimiteerd tot 50 deelauto’s;

  • e.

   De aanbieders van de deelauto dient maandelijks inzicht te geven over het gebruik van de deelauto.

Artikel 20b Deelauto vergunning voor bewoners

 • 1.

  Een deelauto vergunning voor bewoners kan worden verleend aan de bewoner indien:

  • a.

   De aanvrager de eigenaar en beheerder is van de deelauto, of de hoofdgebruiker is van een private leaseauto die gedeeld wordt door minimaal twee bewoners die elk op een ander woonadres in Eindhoven woonachtig zijn;

  • b.

   Alle autodelers lid zijn van de Vereniging voor gedeeld autogebruik (www.deelauto.nl) en dienen een bewijs van inschrijving te overleggen bij de aanvraag van de vergunning.

  • c.

   De aanvrager die tevens deel uit maakt van het contract moet op een adres wonen waar betaald parkeren is ingevoerd.

 • 2.

  De aanvrager dient een deelautocontract te overleggen conform het format van Vereniging voor gedeeld autogebruik, waarin de NAW gegevens van de deelautogebruikers zijn opgenomen;

 • 3.

  De vergunning wordt verleend op kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd;

 • 4.

  De vergunning is geldig in de betaald parkeren gebieden waar de bewoners woonachtig zijn, mits er sprake is van betaald parkeren, met een maximum van twee verschillende parkeergebieden;

 • 5.

  Een deelauto vergunning voor bewoners wordt niet verleend in dien er sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein POET, zoals bedoeld in artikel 21;

 • 6.

  Deze vergunning wordt in beginsel als experiment verleend met de volgende voorwaarden:

  • a.

   Vervallen;

  • b.

   Het experiment is bedoeld om ervaring op te doen en bij een evaluatie eventueel de voorwaarden bij te stellen;

  • c.

   Een deelauto vergunning voor bewoners is geldig voor maximaal 2 betaald parkeren gebieden;

  • d.

   Het tarief voor deze vergunning is gelijk aan het tarief van de eerste bewonersparkeervergunning (zoals bedoeld in artikel 11 van dit besluit);

 

Artikel 21 Eigen parkeergelegenheid

1 Onder een eigen parkeergelegenheid wordt verstaan:

a een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

b een parkeerplaats –huur of koop– op het terrein of in de garage van een complex waarvan de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

c een voormalige parkeerplaats op eigen terrein zoals benoemd onder a en b een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

d een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst met een derde partij.

e Een reeds verstrekte bewonersvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 11

f Een reeds verstrekte bedrijfsvergunning op het betreffende adres zoals bedoeld in artikel 12;

g Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg;

2 Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:

a Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2,30 meter breed is;

b Een oprit op eigen terrein met een minimale lengte van 5,5 meter en een minimale breedte van 2,5 meter;

c Een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak ten minste 2,25 meter breed en minimaal 5,00 meter lang te zijn;

 

Artikel 21b Adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen

1 Er worden geen parkeervergunningen, bezoekersregelingen en bezoekersvergunningen verstrekt op een adres indien voor dat betreffende adres in de besluitvorming over de omgevingsvergunning voor een nieuwe planontwikkeling is aangegeven dat:

- een parkeergelegenheid op eigen terrein wordt gerealiseerd, en/of;

- andere parkeer- of mobiliteitsafspraken zijn gemaakt.

2  Een adres dat voldoet aan de voorwaarden genoemd onder lid 1 van dit artikel, wordt op de adressenlijst uitsluiting parkeervergunningen (voorheen POET-lijst) geplaatst. Deze lijst is online in te zien via https://parkeernota.eindhoven.nl/

Artikel 22 Prioriteitstelling uitgifte vergunningen

1 De uitgifte van 1e bewonersvergunningen heeft 1e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 1e bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

2 De uitgifte van 1e bedrijfsvergunningen (één bedrijfsvergunning per zelfstandig bedrijf of instelling) heeft 2e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen en 1e bedrijfsvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e bewonersvergunningen worden verstrekt.

3 De uitgifte van 2e bewonersvergunningen heeft 3e prioriteit. Als blijkt dat na het verstrekken van de 1e bewonersvergunningen, 1e bedrijfsvergunningen en 2e bewonersvergunningen het maximaal aantal uit te geven vergunningen nog niet is bereikt, dan kunnen 2e en volgende bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

4 De uitgifte van 2e en volgende bedrijfsvergunningen heeft 4e prioriteit.

5 Indien het maximaal aantal uit te geven vergunningen is bereikt wordt gewerkt met een wachtlijst.

6 Indien een wachtlijst ontstaat voor vergunningen met een hoge prioriteit kunnen vergunningen met een lagere prioriteit worden ingetrokken.

7 Indien een vergunning wordt ingetrokken op grond van lid 6 wordt een opzegtermijn in acht genomen van minimaal 3 maanden tot het einde van de vergunningstermijn.

8 Bezoekersvergunningen, digitale bezoekersregelingen en hulpverlenersvergunningen kunnen ongeacht het aantal uitgegeven bewoners- en/of bedrijfsvergunningen worden verstrekt.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding en citeertitel

1 Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.  

2 Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren december 2022’

3 Het aanwijsbesluit en uitwerkingsbesluit parkeren mei 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de (belastbare) feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Eindhoven, 22 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Naar boven