Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid, veranderen inrichting + bouwen loods/rundveestal te Poortvliet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen.

 

Voor: het veranderen van een inrichting + het bouwen van loods/rundveestal

Locatie: Poortvliet – Bartelmeetweg 5

Verzonden op: 30 november 2022

 

Inzage

De ontwerpbeschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 december 2022 tot en met 12 januari 2023 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen.

 

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het Team Ruimte, telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

 

Naar boven