KENNISGEVING VAN GRONDEXPLOITATIE

 

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij een overeenkomst over grondexploitatie hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet op de ruimtelijke ordening.

 

Inhoud overeenkomst

 

De overeenkomst heeft betrekking op een perceel gelegen aan de Torenstraat in Baarland. De initiatiefnemer wil nieuwbouwplan Slothoeve realiseren, bestaande uit 10 rijwoningen, waarvan een woonblok van 3 rijwoningen met bijbehorende bergingen in één vrijstaand bijgebouw en een woonblok van 7 rijwoningen haaks daarop gelegen. De gemeente is bereid om hier haar medewerking aan te verlenen door een herziening van het omgevingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De procedure van de omgevingsvergunning, die nodig is voor de bouw van de woningen, wordt hieraan gekoppeld (coördinatieregeling).

 

Inzage

 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf dinsdag 29 november 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie over de overeenkomst kunt u contact opnemen met team ruimte. Het team is bereikbaar op (0113) 238383.

 

 

Naar boven