Eerste wijziging Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

 

besluit vast te stellen de volgende Eerste wijziging van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Voorschoten 2022:

Artikel I

Artikel 2 Hoogte energietoeslag wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

De energietoeslag bedraagt in 2022 eenmalig € 800,- per huishouden.

De energietoeslag bedraagt in 2022 eenmalig € 1.300,- per huishouden.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur beleidsregels wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

  • 2.

    Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

  • 2.

    Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2023.

Artikel II

Toelichting Artikel 5 Aanvraag wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

De energietoeslag beslaat alleen het jaar 2022. Uitbetaling dient dan ook vóór 31 december 2022 plaats te vinden. Een aanvraag kan daarom ingediend worden tot en met 30 november 2022.

De energietoeslag beslaat alleen het jaar 2022. Een aanvraag kan daarom ingediend worden tot en met 30 november 2022.

Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022

de gemeentesecretaris,

A.R. de Graaf

de burgemeester,

drs. N. Stemerdink

Naar boven